มูลนิธิทันตนวัตกรรม เปิดห้องทันตราชกิจรำลึก พระมหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรมในหลวงรัชกาลที่ 9

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เปิดห้องทันตราชกิจรำลึก รวบรวมของใช้ส่วนพระองค์ ตลอดจนเรื่องราวที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านทันตกรรม

นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของพสกนิกรในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านทันตกรรม มูลนิธิฯ จึงรวบรวมของใช้ส่วนพระองค์ ตลอดจนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรม มาจัดแสดงไว้ที่ห้องทันตราชกิจรำลึก บริเวณชั้น 5 ณ ที่ทำการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพฯ

เครื่องใช้ส่วนพระองค์ทางด้านทันตกรรมที่นำมาจัดแสดง เป็นของที่ทันตแพทย์ประจำพระองค์คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม เคยใช้เพื่อถวายการรักษาพระทนต์ เช่น แก้วน้ำ ไฟส่อง ผ้าเช็ดมือ สมุดบันทึกต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นความเรียบง่ายของพระองค์ท่าน ทุกอย่างไม่ได้มีราคาแพงเป็นพิเศษ รวมถึง เก้าอี้ทำพระทนต์ที่ทรงใช้ ก็เป็นยี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทย โดยพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่า เคยใช้อะไรกับคนไข้ที่คลินิก ก็ให้ใช้แบบนั้น ยังมี หลอดยาฟันแบนราบ ที่ทันตแพทย์ประจำพระองค์ขอพระราชทานมา เพื่อให้นิสิตและทันตแพทย์ดูเป็นตัวอย่างของความประหยัด นอกจากนี้เรื่องราวต่าง ๆ ที่จัดแสดงผ่านภาพถ่าย เช่น ภาพน้ำท่วมกรุงเทพ ปี 2538 ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่พระทนต์ของพระองค์ท่านบิ่นหักเฉียดพระประสาท และทรงนัดให้ทันตแพทย์ถวายการรักษา ครั้นทราบว่าต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง พระองค์จึงขอเลื่อนนัดหมอไปก่อน และรับสั่งว่า ไม่เป็นไร เราทนได้ ราษฎรสำคัญกว่า

สิ่งที่ได้นำมาจัดวางอยู่ในห้องทันตราชกิจรำลึกทุกชิ้นล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทันตกรรม แต่สะท้อนให้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง ตลอดจนแสดงให้เห็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดแสดงให้กับคณะผู้ที่มาศึกษาดูงานด้านทันตกรรมได้เข้าชมกันโดยตลอด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 062-549-8146, 02-3182351-5 ต่อ 1403, 1416
Line : @dent_in_found Website : https://www.dent-in-found.org
Facebook: https://www.facebook.com/dentalinnovation40
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *