น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ จัดทำบุญใหญ่ทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงฯ-สมเด็จพระสังฆราช-บิดามารดาและครูบาอาจารย์

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดและประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมครอบครัว ได้จัดทำบุญทั้งกฐินและผ้าป่าทั่วประเทศ โดยกำหนดเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินหลวง กฐินราษฎร์ และผ้าป่า ประจำปี 2564 รวม 70 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษา

Read more

สกสว. เปิดฟลอร์ เผยข้อมูลทบทวนกลไกและมาตรการ ส่งเสริมระบบนวัตกรรมของภาครัฐ

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 20 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผลการศึกษาโครงการทบทวนกลไกและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐในระบบนวัตกรรม” ที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลจากโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ศักยภาพของมาตรการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของภาครัฐในประเทศไทย  พร้อมกันนี้ รองผู้อำนวยการ สกสว. ได้บรรยายในหัวข้อ “ระบบนวัตกรรมไทยภายใต้ พ.ร.บ. พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อช่วยฉายภาพระบบนวัตกรรมของประเทศไทย

Read more

วช. หนุน มก.วิจัย 3 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุ “ซุปปลาทูน่า-เจลโภชนาการ-ก๋วยเตี๋ยวข้าวแม่พญาทองคำ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหารับประทานอาหารลำบาก ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น ผศ.ดร.จีรภา หินซุย ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า โดยนำเศษเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลากระป๋องและไม่ได้ใช้ประโยชน์มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

Read more

“สมาคมเพื่อนชุมชน” เปิดประตูสู่อนาคต 2021 เวทีแนะแนวเรียนต่ออุดมศึกษา สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ สู่อาชีพในฝัน

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ต่อยอดพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยใน เปิดโครงการ “สมาคมเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต 2021” จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ดึงผู้มีประสบการณ์ตรงเข้าร่วมชี้แนะ หวังเป็นเวทีสร้างอาชีพที่ใช่ และแรงงานที่ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ ”อีอีซี”  นายมนชัย รักสุจริต  ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน  ได้กล่าวเปิดงาน “เพื่อนชุมชน เปิดประตูสู่อนาคต 2021” ว่า ในการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อแนะแนวการศึกษา สู่อาชีพในฝัน โครงการ” เปิดประตูสู่ อนาคต 2021” ซึ่งในปีการศึกษานี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ปรับเป็นรูปแบบON-LINE อันเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ในครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจจำนวนกว่า 2,000  คน  จาก 24 โรงเรียน และได้รับความร่วมมือ จาก 14 คณะ 9 สถาบันชั้นนำของประเทศไทย ในการแนะแนวการศึกษาผ่านโลกออนไลน์  อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  คณะแพทยศาสตร์

Read more

สกสว. จับมือภาคีวิจัยไทย – อังกฤษ หนุนเวที COP26 รับมือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงช่วยภาคเกษตร

สกสว. จับมือภาคีวิจัยไทย – อังกฤษ ร่วมหนุนเวที COP26รับมือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือ Climate Change ช่วยเหลือภาคเกษตร UK Research and Innovation (UKRI) Natural Environment Research Council (NERC) สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

เทลสกอร์จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี “Thailand Influencer Awards 2021” ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์

กรุงเทพฯ: 21 ตุลาคม 2564 – บริษัท เทลสกอร์ จำกัด (Tellscore) หนึ่งในผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม โดย สุวิตา จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง เทลสกอร์ จัดงาน Thailand Influencer Awards 2021 ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์ (Facebook LIVE:

Read more

เอปสันเผยผลสำรวจ ผู้คนยังคงมองโลกในแง่ดีแม้ขัดแย้งกับความเป็นจริงของปัญหา ด้านสภาพอากาศของโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

เอปสันเผยผลสำรวจเกี่ยวกับการตื่นตัวต่อผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ชี้ให้เห็นถึงการขาดการรับรู้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและจะส่งผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคตนายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เอปสัน สำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดทำ Epson Climate Reality Barometer ซึ่งเป็นการสำรวจเกี่ยวกับประสบการณ์และการรับรู้ต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ จำนวน 15,264 คน

Read more

มูลนิธิคีนันแห่งเอเซียก้าวผ่าน 25 ปี เสริมพลังประชากรกลุ่มเปราะบางสู่อนาคตที่ดีขึ้น

เมื่อทักษะและความรู้คือขุมพลังของโลกในศตรวรรษที่ 21 มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เผยความสำเร็จวาระครบรอบ 25 ปี ระดมเงินสนับสนุนมากกว่า 3 พันล้านบาท เสริมทักษะและความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 3 ล้านคน ย้ำเดินหน้าจับมือพันธมิตรสู่จุดหมายการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมที่เสมอภาค นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ และรองประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “มูลนิธิคีนันฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในระดับภูมิภาคที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยมานานถึง 25 ปี

Read more

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ หน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)ในวันที่2 พฤศจิกา 2564นี้

หลังจากดำเนินการสนับสนุนทุน โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) ประจำปี ‘64 จนประสบความสำเร็จแล้ว ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เดินหน้าสานต่อด้วยการจัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา

Read more

นักวิชาการ เผย3 ใน 4 ของถนนเมืองไทยไม่ปลอดภัย ต้นเหตุการณ์ตายจากมอร์เตอร์ไซค์สูงสุด จี้รัฐจัดงบ 15,000 ล้านต่อปี ลงทุนพัฒนาโครงข่ายถนน ช่วยลดตายปีละ 7,500 คน

ศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศ ThaiRAP คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในภาคีเครือข่ายโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่จักรยานยนต์ปลอดภัย เปิดเผยถึงปัจจัยทางถนนที่ทำให้ประเทศไทยครองแชมป์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เป็นอันดับ 1 ของโลก ว่า จากการสำรวจสภาพถนนในประเทศไทย มากกว่า 1,000 กิโลเมตร พบว่า 3 ใน 4ของถนนในเมืองไทยเป็นถนนที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพผิวถนนที่เป็นบ่อ ขรุขระ มีหลุมลึกทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หรือ

Read more