นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการ HACKaTHAILAND สุดยิ่งใหญ่!
เดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลคนไทย รวมพลคนรุ่นใหม่ปลดล็อคโจทย์ชาติ
เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19

4 เมษายน 2565, กรุงเทพมหานคร – “พลเอก ประยุทธ์” เป็นประธานเปิดโครงการ HACKaTHAILAND New Normal: Digital Possibilities พร้อมเดินหน้าสร้างความตระหนัก ยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลด้วยการมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับแก่ประชาชน ผ่านกิจกรรม HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition รวมพลคนรุ่นใหม่ปลดล็อคโจทย์สำคัญเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปกับกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 เมษายนนี้ เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK

​พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด HACKaTHAILAND โครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้ พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุคนิวนอร์มัล หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มาพร้อมแนวคิด New Normal: Digital Possibilities – ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้ ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ณ HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยที่ผ่านมารัฐบาลเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) ขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ชุมชน (Digital Transformation) และเตรียมความพร้อมด้าน Big Data เช่น การสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลทักษะสูง โดยภายหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 รัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเตรียมเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้

โดยช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซา เศรษฐกิจดิจิทัลกลับโตสวนกระแส ผู้คนหันมาใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากขึ้น จนหลายอย่างกลายเป็นความปกติใหม่​ดังนั้นประเทศไทยต้องสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการเตรียมความพร้อมใน 4 มิติ ประกอบด้วย Access หรือการเข้าถึงสื่อดิจิทัล ซึ่งภาคเศรษฐกิจและสังคมต้องมีความตระหนักรู้เรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Connectivity การเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี บุคคล ธุรกิจ และสังคม เตรียมความพร้อมต่อการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในโลกกายภาพและโลกเสมือน Data ข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น สำคัญยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงการพัฒนาต่อยอดในอนาคต และ Automation ระบบเศรษฐกิจกำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคอัตโนมัติ โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับมนุษย์ อีกทั้งสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงินทุน

“การส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่เป้าหมายการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์นั้น ทุกภาคส่วนต้องรวมพลังยกระดับทักษะกำลังคน พลิกโฉมเศรษฐกิจดั้งเดิม เตรียมความพร้อมทำการค้าในโลกยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้กับทุกคน เพื่อเกิดเป็นสังคมคุณภาพ มีความยืดหยุ่น ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ ซึ่งทั้งหมดต้องปรับให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสดิจิทัล” พลเอก ประยุทธ์ กล่าว

ด้าน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้คนต้องเร่งปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ชีวิตประจำวัน การดำเนินธุรกิจ และการศึกษา ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่โลกอนาคต รับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง พร้อมเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง

“กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า พร้อมด้วยพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงจัดทำโครงการ HACKaTHAILAND ขึ้น โดยหวังเป็นส่วนช่วยยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ภาคประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ พัฒนากำลังคนดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพแก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ร่วมยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งแสดงให้นานาประเทศเห็นถึงความพร้อมที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เกิดความเชื่อมั่น และนำไปสู่การลงทุนในที่สุด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ขณะที่ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า โครงการ HACKaTHAILAND เกิดจากการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนไทย พัฒนาระบบนิเวศน์ธุรกิจของกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างการรับรู้ทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมให้ได้เห็นว่า ‘ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้’ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย HACKaTHAILAND Learning Platform, HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon และ HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition

“สำหรับ HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon เป็นกิจกรรมการแข่งขันเพื่อระดมสมองสู่แนวความคิดใหม่ ร่วมไขโจทย์แก้ปัญหาระดับชาติใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ การเกษตร การท่องเที่ยว และการขนส่ง ซึ่งจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ แบ่งปันประสบกาณ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยวิทยากรพิเศษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากนั้นจะมีการมอบโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันร่วมนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการ ภายในระยะเวลา 168 ชั่วโมง ก่อนคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายที่จะร่วมไขโจทย์ระดับประเทศกับหน่วยงานจริง และจะมีการติดตามการทำงาน รวมถึงผลงานของ 10 ทีมผู้ชนะอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 เดือนหลังการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 126 ทีม รวม 503 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 28 ทีม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 41 ทีม และอุตสาหกรรมการขนส่ง จำนวน 57 ทีม เริ่มแข่งขันแล้ววันนี้ และจะประกาศผลทีมผู้ชนะในวันที่ 10 เมษายนนี้ต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

​นอกจากนี้ ในพิธีเปิดโครงการ HACKaTHAILAND ยังมีการมอบรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 ใน 5 สาขา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีในการมอบรางวัล และการแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมการกล่าวสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon โดย ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)

​โครงการ HACKaTHAILAND เริ่มแล้ววันนี้และจะมีไปจนถึงวันที่ 17 เมษายนนี้ ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับความรู้จากเวทีเสวนาต่าง ๆ สนุกไปกับกิจกรรมและมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปิน สัมผัสประสบการณ์ด้านดิจิทัล พร้อมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอสวย ๆ ไปอวดเพื่อน ๆ ใน IG, Facebook, TikTok ฯลฯ ได้กับดิจิทัลแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ตื่นตากับ Interactive Lighting 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่ควรพลาด นิทรรศการ และ Tech Showcase จากเครือข่ายพันธมิตรใน DIGITAL EXPERIMENTAL DISTRICT

ผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ได้ที่: LINE Official Account: @depaThailand หรือ Facebook Page: HACKaTHAILAND และ depa Thailand

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.