องค์การตลาดร่วมกับพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก ผู้ประกอบการภาคเหนือกว่า 200 ราย ตบเท้าเข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมสุโขทัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายศุภโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด เป็นประธานเปิดโครงการ “AORTOR  BUSINESS MATCHING AT SUKHOTHAI” หรือ “ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก”

โดย นายศุภโชติ เลขานุการองค์การตลาด เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเปิดช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยในเขตภาคเหนือกว่า 200 ราย ได้มีช่องทางนำสินค้าที่มีคุณภาพไปตีตลาดประเทศตุรกี ออสเตรเลีย เนปาล และจีน ตามวัตถุประสงค์ ที่กระทรวงมหาดไทยต้องการเพิ่มเขี้ยวเล็บให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านทางวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้การจัดงาน “AORTOR  BUSINESS MATCHING AT SUKHOTHAI” ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้นำสินค้ามาวางจำหน่าย ช่วยให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่ม โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ ซึ่งภายในงาน กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้นำสินค้าดีสินค้าเด่นในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง มาให้เหล่า Exporter คัดเลือกเพื่อเปิดตลาดในต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานราชการในจังหวัด เชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วม และในครั้งนี้ องค์การตลาด ยังได้รับความร่วมมือจาก Lotus’s. เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้และคัดเลือกสินค้าเข้าจำหน่ายใน Lotus’s อีกด้วย

ด้านนายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่าโครงการ “AORTOR BUSINESS MATCHING AT SUKHOTHAI” ถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และนำไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด่นของจังหวัดสุโขทัย ช่วยขยายตลาดไปสู่ทุกภูมิภาค และยังสามารถส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียงได้อีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นแล้วจำนวน 2 ครั้ง คือ ที่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ขณะที่องค์การตลาดจะยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการและนับจากนี้องค์กรการตลาด จะเดินหน้าจัดโครงการนี้ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.