“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 19 ขยายเวลาเปิดรับผลงานถึง 15 มี.ค. 65

รางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 19 ขยายเวลาเปิดรับผลงานถึง 15 มี.ค. 65 เชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานหนังสือ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์

โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 เชิญชวนส่งผลงานหนังสือเข้าประกวดรวม 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ โดยขยายเวลาเปิดรับผลงานพร้อมใบสมัคร จาก 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็น 15 มีนาคม 2565

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท โดยผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครส่งผลงานออนไลน์ได้ที่ https://po.csrcpall.com/register7book และส่งหนังสือเข้าร่วมประกวดที่ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (เซเว่นบุ๊คอวอร์ด) เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1012 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-071-2905

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.