พระเจดีย์กลางน้ำ โบราณสถานสำคัญคู่เมืองของชาวระยอง กับทัศนียภาพสุดล้ำค่า

พระเจดีย์กลางน้ำหรือเจดีย์กลางน้ำเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดระยองตั้งอยู่บริเวณปากน้ำระยองสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2416 ลักษณะเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนทรงระฆังฐานกลมความสูงประมาณ 10 เมตรมีบันไดขึ้น 2 ข้างกำแพงรอบฐานเจดีย์ 2 ชั้นลูกกรงเป็นลวดลายดินเผาเคลือบสีเขียวส่วนยอดมีบัลลังก์สีเหลี่ยมและเสาหานรองรับปล้องไฉนปลียอดส่วนบนเป็นเม็ดน้ำค้างตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำห่างจากตัวเมืองประมาณ 2กิโลเมตร 

เจดีย์กลางน้ำถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง และเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพนับถือมาก ราวกลางเดือน 12 ของทุกปีซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก จะมีงานประเพณีทอดกฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ นอกจากนั้นจะมี งานลอย กระทง แข่งเรือยาว ประเพณีห่มผ้าเจดีย์นั้น ผ้าที่จะนำมาห่มต้องเป็นผ้าสีแดง มีความยาว 6 เมตร ใช้คน 2 คนปีน ขึ้นไปห่มส่วนบนของเจดีย์ บริเวณรอบๆเจดีย์มีการปลูกป่าสน ทำให้ร่มรื่นสวยงามจึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวเมืองในเวลาว่างอีกด้วยปัจจุบันเทศบาลนครระยองได้ทำการบูรณะพระเจดีย์และ บริเวณรอบองค์ อย่าง สวยงาม ตัวพระเจดีย์ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำ ท่ามกลางป่าชายเลนทอดยาว บนเนื้อที่ราวๆ 52ไร่  ต่อมาเทศบาลนครระยองได้สร้างสะพานคอนกรีตเข้าไปสู่เจดีย์ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่อีกนัยนึงก็สร้างความสวยงามให้กับสถานที่ท่องเที่ยวโดยมิได้บดบังภูมิทัศน์แต่อย่างใด 

สถานที่ตั้ง: ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เวลาทำการ: ทุกวัน 8.00 – 16.30 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
เบอร์โทร : 038-620-111, 038-611-345
ค่าใช้จ่าย : – (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.