ผลิตภัณฑ์ จักสานบ้านกวี อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล

จักสานบ้านกวีเป็นชื่อกลุ่มที่รังสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดที่สืบสานการสานเสื่อกระจูดซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านมาบเหลาชะโอนมาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี จักสานบ้านกวี หมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว และเรียนรู้ มาบเหลาชะโอน ตั้งอยู่ที่ หมู่5 ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมี นายมนตรี ยิ้มเยื้อน เป็นประธานกลุ่ม

นายมนตรี ยิ้มเยื้อน กล่าวว่า เหตุผลและจุดเริ่มต้นของจักสาน บ้านกวีนั้น ด้วยเหตุผลที่ไหนหมู่บ้าน มีบึงกระจูด ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นพันๆไร่ ประกอบกับรัฐบาลได้จัดตั้งและสนับสนุน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนี่เอง ชาวบ้านจึงได้ตั้งกลุ่ม จักสาน กระจูดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 เริ่มจากการมีสมาชิก 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน และนำเอาวัตถุดิบที่มีมากมายมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่จัดขึ้น และสร้างรายได้ให้กลุ่มสมาชิก ทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดย ที่นี่จะมีการจัดสาน สิ่งของต่างๆอาทิ ตะกร้า กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ชะลอม กระบุง กระจาด ตะกร้าใส่เสื้อผ้า ตะกร้าใส่ขยะและสิ่งของต่าง ๆ อีกมากมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนอกจากจะมีคนไทยแล้ว ชาวต่างประเทศก็ถือเป็นตลาดหลักอีกหนึ่งตลาดเช่นกัน โดยกระเป๋าสานกล่องได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวญี่ปุ่น และด้วยความที่มีอัตลักษณ์ที่สวยงาม และรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ชาวต่างชาตินิยมกันอย่างแพร่หลาย นอกจากจะส่งออกตลาดเอเชียแล้ว ตลาดทางตะวันตกก็ให้ความสนใจจำนวนมากเช่นกัน

จักสานบ้านกวี ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ปรับตัว นำสิ่งของรอบตัวมาต่อยอด สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และชุมชน นอกเหนือจากชาวบ้านจะมีรายได้จากการจักสาน จากการขาย จากการนำไปต่อยอดแล้ว ยังเป็นการช่วยลดมลภาวะซึ่งเกิดจากขยะ ก่อให้เกิดการนำมารียูส หรือการนำสิ่งที่มีมาใช้เรื่อยๆ เป็นการสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับทั้งผู้ขาย และผู้ใช้อย่างแท้จริงเลยล่ะครับ

จักสานบ้านกวี

40/1 หมู่ 5 บ้านมาบเหลาชะโอน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
โทรศัพท์ 0-3864-7079
เว็บไซต์ http://www.baankawee.com
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-16:00

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.