มะเร็งเต้านม ภัยเงียบอันดับ 1 ของหญิงไทย

คุณบุษดี เจียรวนนท์ เลขาธิการ มูลนิธิถันยรักษ์ฯ ขอเชิญชวนผู้หญิงไทยทุกคนตรวจเต้านมสม่ำเสมอ ย้ำ “เต้า ต้อง ตรวจ” ยิ่งตรวจเจอไว ยิ่งรักษาได้เร็ว ทดลองตรวจเต้านมด้วยตัวเอง พร้อมเชิญชวนเปลี่ยน frame รูป profile ร่วมรณรงค์วันมะเร็งเต้านมโลก

คลิก https://campaign.thanyarak.or.th/?uid=316026331633536060&lang=th&openExternalBrowser=1

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *