บี.กริม ฟาร์มา ผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพครบวงจร ปักหมุดออฟฟิศใหม่ เดินหน้ารุกธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 6 รายการในปี 2567

กรุงเทพฯ – บี.กริม ฟาร์มา ผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพครบวงจรของประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 หมวดธุรกิจหลักของ บี.กริม ประกอบด้วยธุรกิจด้านพลังงาน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และธุรกิจด้านอุตสาหกรรม บี.กริม ฟาร์มา ได้ประกาศย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ใจกลางเมือง ณ อาคาร อัลม่า ลิงค์ ถนนชิดลม ทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางและเชื่อมต่อกับถนนหลายสาย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคใหม่จำนวน 6 รายการ ภายในปี 2567 นี้ ซึ่งจะครอบคลุม 4 กลุ่มโรค ประกอบด้วย 1. กลุ่มยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 2. กลุ่มยารักษาโรคระบบประสาทและจิตเวช 3. กลุ่มยารักษาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ 4. กลุ่มยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยในกลุ่มโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก บี.กริม ฟาร์มา จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคของผู้คนในสังคม

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ซึ่งเป็นปรัชญาที่ บี.กริม ยึดถือมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมากว่า 146 ปี กับร้านผลิตยายุโรป แห่งแรกของประเทศไทย ในชื่อ “สยามดิสเป็นซารี่” เมื่อปี พ.ศ. 2421 บี.กริม มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในสังคม พร้อมด้วยภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการเข้าถึงยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ป่วยในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคของผู้ป่วย

“ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการส่งเสริมการเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพให้แก่ผู้คนในสังคม บี.กริม มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น โดยตั้งเป้าจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ยาของ บี.กริม ฟาร์มา ไว้ทั้งสิ้น 4.5 ล้านคนภายในปี 2573 สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของ บี.กริม ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน”
บี.กริม ฟาร์มา มีโรงงานผลิตและค้นคว้าวิจัยยา และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ โดยทีมเภสัชกร รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ อีกทั้ง ยังได้รับการรับรองทั้งในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ PIC/S GMP, ISO 9001:2015 นอกจากนี้ ยังมีทีมงานมืออาชีพด้านการขายและการตลาดของ บี.กริม ฟาร์มา และ บริษัทในเครือประกอบด้วย ยูนีซัน เมดไลน์ เอฟ.ซี.พี. และ ออล รีเสิร์ช โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ ยา และ เวชภัณฑ์ ตลอดจนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวชสำอาง และเครื่องมือแพทย์ รองรับทุกความต้องการที่หลากหลายด้านการรักษาโรคและสุขภาพของผู้คนในสังคม

นางสาวคาโรลีน ลิงค์ ประธานร่วม บี.กริม ฟาร์มา กล่าวว่า “การย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่อาคารอัลม่า ลิงค์ ในโอกาสนี้ ถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับ บี.กริม ฟาร์มา ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้แต่งตั้ง คุณกิตติศักดิ์ ดำรงธนานุรักษ์ เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บี.กริม ฟาร์มา ซึ่งจะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมยามากว่า 30 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของบี.กริม ฟาร์มา จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำจุดยืนของ บี.กริม ฟาร์มา ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย”

บี.กริม ฟาร์มา ยังคงมุ่งมั่นในเรื่องนวัตกรรม และคุณภาพ พร้อมให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับการย้ายสำนักงานใหญ่จากเดิมที่ตั้งอยู่บนถนนลาดกระบัง มาอยู่ที่อาคารอัลม่า ลิงค์ ถนนชิดลม ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมือง คมนาคมสะดวกด้วยรถไฟฟ้า ถือเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและพันธมิตรได้มากขึ้น

คุณกิตติศักดิ์ ดำรงธนานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บี.กริม ฟาร์มา กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ บี.กริม ฟาร์มา ในช่วงเวลาสำคัญนี้ ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนหลักการของการดำเนินงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และไปป์ไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมาก ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ทำให้เชื่อมั่นว่า บี.กริม ฟาร์มา จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ทีมงานของบี.กริม ฟาร์มา ทุกคนจะทุ่มเททำงานเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น”

บี.กริม ฟาร์มา ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการวิจัยค้นคว้าและผลิตยารักษาโรคเพื่อช่วยเหลือผู้คนจำนวนมาก นอกจากรายการยารักษาโรคใหม่ที่เตรียมจะทยอยเปิดตัวปีนี้แล้ว บี.กริม ฟาร์มา ยังมีผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาอีกเป็นจำนวนมาก

บี.กริม ฟาร์มา มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อส่วนรวมและสังคม โดยเน้นที่หลักจริยธรรม และยึดปรัชญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ป่วย เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *