“รมว.เกษตรฯ” แถลงเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 5

   “รมว.เกษตรฯ” แถลงเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 5 หลักสูตรอันดับหนึ่งด้านการเกษตรของประเทศ​ พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านการเกษตรระยะยาว เพื่อยกระดับพัฒนาชีวิตเกษตรกรไทย หนุน เป็นผู้ผลิต-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารชั้นนำของโลก 

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.67 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดังสูง (วกส.) และดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมแถลงข่าวเปิดหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 

โดย รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า กระทรวงฯได้จัดทำหลักสูตรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติ ด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูงให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา การเกษตรรวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ระหว่างผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อมุ่งสู่การทำเกษตรวิถีใหม่  หลักสูตร วกส.จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างเกษตรกร ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านการเกษตรในระยะยาว และการยกระดับและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง คือ ใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพื่อนำภาคการเกษตรที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน 

ขณะที่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) โดยมีกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร วกส. รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 6 กันยายน 2567 เพื่อการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ให้เป็นผู้นำในด้านการเกษตรและอาหารในระดับนานาชาติ ที่จะส่งผลในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

นายอนันต์  ระบุว่า  ที่ผ่านมา วกส. ได้รับผลสำเร็จของหลักสูตรตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 4 มาแล้ว  เป็นการเชื่อมโยงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ทั้งภาครัฐและเอกชน Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้สามารถนำไปต่อยอดการเกษตรยุคใหม่ที่ทันสมัยได้ดีมากยิ่งขึ้น 

ดร.วิชาญ กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง  สวก. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มั่นใจว่า สวก. และ หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)” จะสามารถขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้หลักสูตร วกส. รุ่นที่ 5 ได้รับความกรุณาจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 นี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *