TEATA  , KYTA  , ร้านเป็นลาว , ม.ราชภัฏโคราช , NCEC , มูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม ร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล Biggles Big Band  x Thai Blind Orchestra

   สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมกับร้านเป็นลาว  มหาวิทยืาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา (NCEC)  มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล Biggles Big Band  x Thai Blind Orchestra (ร.ร.สอนคนตาบอดวัดมกุฎคีรีวัน)และThe Diplomat Network  ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 และภายในงานยังมีกิจกรรมการเดินแบบชุดผ้าไหมจาก Chayanna Silk & Craft ได้นำเส้นไหมจากอำเภอปักธงชัยย้อมสีธรรมชาติแล้วนำไปถักทอที่หมู่บ้านในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคอนเสริ์ตการกุศลระดมทุนจัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ให้แก่วัดศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี  ตลอดช่วงเวลาสองชั่วโมงนักดนตรีวงBiggles Big Band และวงThai Blind Orchestra  ควบคุมวงโดยดร.อลงกต ชูแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  

การจัดงานคอนเสริ์ตในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลของวง Biggles Big Bandที่ทำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้แก่โรงเรียนวัดศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาด้านดนตรี และเดินทางจัดการแสดงโดยมีกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ด้านดนตรีให้แก่เยาวชนไทย

นอกจากนี้ช่วงวันที่ 9-11กุมภาพันธ์นี้  กิจกรรมของคณะนักดนตรีวงBiggles Big Band 30 คน   จัดขึ้นในพื้นที่สามมรดกโลก จ.นครราชสีมา อาทิ ทำเวิร์คชอบร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน นำชมโดยผศ.ดร.ณัฎฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ผู้ประสานงานโครงการและดูแลคณะนักดนตรีตลอดช่วงระยะเวลาที่คณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสามมรดกโลก ในจังหวัดนครราชสีมา และที่สำคัญคณะนักดนตรีได้มีโอกาสเดินป่าศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง 1 กม. ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (เส้นทางหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) นอกเหนือไปจากการได้ร่วมฝึกซ้อมกับน้องๆวงThai Blind Orchestra และช้างขวัญเมือง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่   ก่อนปิดท้ายด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนวดผ่อนคลายที่โรงแรมเดอะ เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ ก่อนที่จะเดินทางไปพักยังชญาดา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมาและเดินทางไปจ.ขอนแก่นเพื่อจัดแสดงคอนเสิร์ตต่อไป

นางสาวสุวมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ) ได้กล่าว่า “ครั้งนี้มีการถ่ายทำเพื่อผลิตคลิปวีดีโอสั้นเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Route) ของจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ และอุบลราชธานี เพื่อสมาคม TEATA นำไปเผยแพร่THAILAND CARBON TOURISM ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างๆได้แก่ ประเทศเยอรมัน อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และสเปน” 

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และ ผู้ก่อตั้งร้านอาหารเป็นลาวกล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายในชุมชน ทันทีที่ได้ทราบว่าจะมีคณะนักดนตรีที่มีประสบการณ์เดินทางจากทั่วโลก มาเยือนเขาใหญ่ – โคราชก็ดีใจมาก รีบเชื้อชวนเครือข่ายให้ช่วยกันนำข้าวปลาอาหารขนม นมเนยไวน์ น้ำองุ่น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่นอ.ปากช่อง ของเรามาร่วมกันจัดกงาน โดยเฉพาะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กัมปนาท เจ้าอาวาสวัดหมูสี ต.หมูสี อ.ปากช่องเอื้อเฟื้อการจัดตกแต่งเวที โดยใช้แนวคิด Reuse & Recycle และที่เลือกที่ร้านเป็นลาวเพราะเราใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นับเป็นการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอีกด้วย” 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนในกิจกรรม ได้แก่ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ วัดหมูสี ร้านเป็นลาว Food For Fighters  ร้านบ้านเธอ  SILVER VOYAGE CLUB   JAIYAI  GOOD MISSION นมแดรี่โฮม Maya Luxury Glamping  CHAYANNA silk & craft  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา TREKKING Thailand Tour  ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย  มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ทเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา The Diplomat Network  บริษัท เวิล์ด ออฟ ฟู้ด จำกัด HOP BEER HOUSE ไร่องุ่นไวน์กรานมอนเต้  ทีควิลล่า  ฯลฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *