เอสเทค ฟาร์มา เปิดตัว AestheFill ปลดล็อกผิวอ่อนเยาว์

บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตัวใหม่สู่ตลาดเสริม
ความงามเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ AestheFill ได้รับการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยจาก KFDA, EU FDA และ Thai FDA พร้อมจัดงาน AestheFill The New Generation of Biostimulator Natural & Youth ให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ความงามและประโยชน์จากการใช้งานผลิตภัณฑ์กลุ่ม Biostimulator โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายกสิกิจ พ่วงภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด กล่าวว่า “เทรนด์การเสริมความงามด้วยนวัตกรรมย้อนวัยกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และคนไทยก็หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลผิวให้คงความอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติเพื่อเสริมความมั่นใจและบุคลิกที่ดีให้กับตัวเอง เอสเทค ฟาร์มา ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเสริมความงามและให้ความสำคัญกับการค้นหานวัตกรรมความงามที่ล้ำสมัย มีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ สารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากธรรมชาติ AestheFill ซึ่งเป็น Biostimulator ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกมากว่า 10 ปี เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการผิวที่อ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ได้รับรองจาก KFDA , EU FDA และ Thai FDA โดยเชื่อมั่นว่า Aesthefill จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสำหรับวงการเสริมความงาม ของประเทศไทยอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เอสเทค ฟาร์มา ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนำเข้า Aesthefill
ในประเทศไทย”

สำหรับงาน AestheFill The New Generation of Biostimulator Natural & Youth มีการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Aesthefill โดยได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมในงาน ได้แก่
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญญา เตชะพิเชฐวณิช อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาตจวิทยา สาขาวิชาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ บรรยายหัวข้อ AestheFill The New Generation of Biostimulator
• ศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาตจวิทยา
สาขาวิชาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ ในหัวข้อ Product Handling and Clinical Efficacy of AestheFill เทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ AestheFill
• นายแพทย์ ลิน ชวน หยวน จากประเทศไต้หวัน หัวข้อ AestheFill : 10 years of Biostimulator
เล่าถึงประสบการณ์การใช้ AestheFill มาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี รวมถึงความมั่นใจในความปลอดภัยได้มาตรฐานของ AestheFill
• นายแพทย์ อี ชอล วอน จากประเทศเกาหลีใต้ ในหัวข้อ AestheFill Safety Profile ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ AestheFill จากประสบการณ์ใช้งานในประเทศเกาหลีใต้
• พร้อมด้วยคณะแพทย์จากประเทศไทย ให้ข้อมูลในหัวข้อ AestheFill in Thailand ได้แก่
o นายแพทย์เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังและเลเซอร์ ผู้ก่อตั้งและแพทย์ประจำ Dio Clinic by Dr. Ole
o พันโท นายแพทย์ฉัตรไชย ชูแสง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและ
ความงามผู้ร่วมก่อตั้ง ฟารีดาคลินิก และ Aescent Clinic
o แพทย์หญิงอัญชลี อมรรุ่งมีธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ American board of Anti-aging
ผู้ก่อตั้งแอนจาลีคลินิก (Anjali Clinic)
o นายแพทย์วีรวัช อเนกจำนงค์พร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและความงาม
อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
o นายแพทย์ทรงวุฒิ วิริยะศิริวัฒนะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังและความงาม
ผู้ก่อตั้งพาขวัญคลินิก

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *