ปลดล็อก SPECTRA เต็มรูปแบบของรังสีรักษาโดยมีเป้าหมายเพื่อความแม่นยำของรังสีรักษาที่สูงขึ้น ปรับปรุงคุณภาพการวางแผนการรักษาโดยผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ยั่งยืน

(กรุงเทพฯ 11 พ.ย. 2566) ได้มีการประกาศโครงการ SPECTRA (แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนสำหรับการเสริมสร้างการรักษาโรคมะเร็งในรังสีบำบัด) ในการประชุมทางวิทยาศาสตร์กลางปีของ THASTRO ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียงมากมายเข้าร่วมในการรักษาโรคมะเร็งในท้องถิ่น อุตสาหกรรม. SPECTRA มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในท้องถิ่นด้วยความรู้และความรู้ล่าสุดเกี่ยวกับการฉายรังสีในการรักษาโรคมะเร็ง

ในปี 2562 ประชากรของประเทศไทยมีประมาณ 70 ล้านคน โดยในแต่ละปีมีผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งมากกว่า 170,000 คน การวินิจฉัยโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ 1) มะเร็งปอด 2) มะเร็งตับ 3) มะเร็งเต้านม 4) มะเร็งทวารหนัก และ 5) มะเร็งปากมดลูก การเพิ่มขึ้นของจำนวนการวินิจฉัยโรคมะเร็งก็น่าทึ่งเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2561 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดอยู่ที่ 19,510 ราย และ 23,057 ราย ตามลำดับ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 23,336 ราย (มะเร็งเต้านม) และ 43,014 ราย (มะเร็งปอด) ภายในปี พ.ศ. 2583 มะเร็งจึงถือเป็นโรค ที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพของคนไทย

นอกจากนี้การรักษามะเร็งปากมดลูกยังได้รับความสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แพร่หลายในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ ในปี 2563 ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าการลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในแต่ละประเทศเหลือ 4 ต่อ 100,000 คนต่อปี เป้าหมายสูงสุดคือการปราศจากมะเร็งปากมดลูก ในโลก. การฝังแร่ถือเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีบทบาทสำคัญในผู้ป่วยโรคมะเร็ง คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของผู้ป่วย

ปัจจุบันนี้แม้จำนวนผู้ป่วยมะเร็งจะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่การมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งก็ถือเป็นความหวังใหม่ของการอยู่รอด วิธีการฉายรังสีในปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 3 วิธี คือ

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการแพทย์: เพื่อตอบสนองความต้องการด้านรังสีรักษา จำเป็นต้องปรับปรุงอุปกรณ์การวินิจฉัยและการรักษาและทรัพยากรบุคคล

2) การพัฒนาและรักษาผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้รังสีรักษามีคุณภาพสูง การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและส่งเสริมโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น

3) ส่งเสริมความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูล: การเสริมสร้างความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้สามารถแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและเสริมประสบการณ์ร่วมกัน

โครงการนี้ได้รับการรับรองโดย JETRO (องค์การการค้าภายนอกของญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการรักษาแบบดิจิทัลโดยร่วมมือกับ THASTRO (สมาคมรังสีวิทยาและเนื้องอกวิทยาแห่งประเทศไทย), SweCham (หอการค้าไทย-สวีเดน), Elekta และเอเชีย สมาคมเพื่อการปรับปรุงสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (ASSIST) ร่วมมือกันเปิดตัวโครงการ SPECTRA (แนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างการรักษาโรคมะเร็งในรังสีบำบัด) ในประเทศไทย วัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างมาตรฐานแผนการฉายรังสีใหม่ในแอปพลิเคชันบนคลาวด์ราคาประหยัดที่เรียกว่า ProKnow แพลตฟอร์มคลาวด์ที่ใช้ Microsoft Azure สามารถทำงานบนพีซีไคลเอนต์โดยไม่ต้องลงทุนในฮาร์ดแวร์ใหม่ เช่น เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้บุคลากรอำนวยความสะดวกสามารถมีส่วนร่วมเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมคลาวด์

แอปพลิเคชันบนคลาวด์ช่วยให้คุณประเมินคุณภาพของแผนการรักษาและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดที่สร้างขึ้นด้วยอุปกรณ์วางแผนการรักษาที่ผลิตโดยบริษัทอื่น สามารถดูและประเมินผลได้โดยใช้แอปพลิเคชัน ProKnow เช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การใช้แอป ProKnow ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถสร้างแผนการรักษาด้วยรังสีที่แม่นยำ โดยพิจารณาจากสภาพเฉพาะของผู้ป่วยและลักษณะของเนื้องอก แผนการรักษาช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสามารถส่งยาเนื้องอกในขนาดที่ถูกต้อง และลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดีให้เหลือน้อยที่สุด ในทางกลับกัน การวางแผนการรักษาต้องมีงานที่ซับซ้อน และคุณภาพจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาให้เป็นมาตรฐานสำหรับประเทศไทย การเข้าถึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ แต่ยังปรับปรุงคุณภาพการดูแลด้วยการรักษาที่มีความแม่นยำสูง

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า การฝึกอบรมครั้งแรกของ SPECTRA จะเริ่มดำเนินการ บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไทยและผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนคนที่พวกเขารักจะได้รับประโยชน์มากขึ้นในปีต่อๆ ไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *