รมต.พม. ร่วมยินดีเปิดตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” อย่างเป็นทางการ ยกเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน

   การเคหะแห่งชาติ และเคหะสุขประชา ร่วมกันเปิดแหล่งเศรษฐกิจแห่งใหม่ของชุมชนฉลองกรุง “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดกิจกรรมเติมเต็มความสุขให้ชุมชน อาทิ ตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด เชื่อมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการ และสร้างพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงแก่ลูกบ้าน “เคหะสุขประชา ฉลองกรุง” ให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนในโครงการบ้านเคหะสุขประชา คือกิจกรรมสำคัญตามภารกิจที่กคช.ได้มุ่งดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน ผู้อยู่อาศัยสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน จนนำไปสู่รากฐานเศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจร จึงเห็นได้ว่าทุกโครงการบ้านเคหะสุขประชาจะได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพในพื้นที่ทำกินที่ถูกจัดไว้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชนอย่างดี

 สำหรับโครงการนำร่องที่เปิดให้เช่าอาศัยแล้วอย่าง “บ้านเคหะสุขประชา ฉลองกรุง” ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตัวเมือง มีประชากรในชุมชนรวมถึงชุมชนใกล้เคียงอาศัยอยู่หนาแน่น จึงตอบโจทย์การสร้างพื้นที่เศรษฐกิจรูปแบบ ตลาด หรือโมเดิร์น มาร์เก็ต ขนาด 6 ไร่ ในชื่อ “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” โดยใช้งบลงทุนราว 30 ล้านบาท พร้อมเปิดให้ลูกบ้านในโครงการได้เข้ามาประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งภายในตลาดยังได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม เพื่อลดการทับซ้อนไปพร้อมกับสร้างความหลากหลายของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ร้านของสด อาหารสด สตรีทฟู้ด เครื่องดื่ม ของหวาน ร้านสินค้าไลฟ์สไตล์ และอื่น ๆ รวมกว่า 150 ร้านค้า

 ด้าน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตลาดสุขประชามาร์เก็ตเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแห่งใหม่ของชุมชนฉลองกรุง ที่สร้างคุณค่าทั้งต่อตัวผู้ขายจากการเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาจับจองพื้นที่ค้าขายตามความถนัดและเหมาะสม รวมถึงยังเอื้อต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อผู้มาจับจ่ายซื้อของ ทั้งในแง่ของคุณภาพสินค้าที่ดี ราคาประหยัด และมีทำเลที่เข้าถึงง่าย อีกทั้งเคหะสุขประชายังได้ร่วมมือกับ กคช. ในการจัดกิจกรรมดึงดูดให้ผู้คนเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่เศรษฐกิจแห่งนี้ และเป็นการเติมเต็มความสุขให้คนในชุมชนไปพร้อมกัน โดยมีการฉลองเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน อาทิ “ตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด” ที่ตั้งเป้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

 สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง เป็นโครงการตาม 1 ใน 6 รูปแบบอาชีพของโครงการเคหะสุขประชา ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา” ที่สร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ตามกฎของกรุงเทพมหานครฯ โดยมีดีไซน์แบบโมเดิร์น มาร์เก็ต เน้นด้านสุขอนามัย ไม่แออัด มีความทันสมัย พร้อมการออกแบบหลังคาสูง เสริมกันความร้อน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ขาย 150 แผงในตัวอาคารและอีก 30-50 แผงโซนด้านนอก และมีที่จอดรถกว่า 3 ไร่ หรือจอดรถได้ประมาณ 150 คัน 

 สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อประกอบธุรกิจได้ที่ โทร.090-978-7859, 094-297-9699 พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารเพิ่มเติมของ เคหะสุขประชา ได้ที่ www.kha.co.th หรือ www.facebook.com/KHA.Sukpracha

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *