หารือผลักดันสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาประชาชนแห่งชาติ บริเวณอาคารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

สำหรับวาระในการประชุม ได้แก่ เรื่อง การปฏิบัติ 3 มาตรการ ในการโอนอำนาจมาสู่สภาประชาชนแห่งชาติ ให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็วที่สุด, เรื่อง การนำเสนอชื่อผู้แทนเขตและผู้แทนอาชีพของสภาประชาชนแห่งชาติ จำนวน 5,000 คน เพื่อพิจารณานำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป, เรื่อง การปฏิบัติโมกษธรรมเพื่อสร้าง..”นักปฏิบัติโมกษธรรมมืออาชีพ” ควบคู่กับ..”นักปฏิวัติสันติมืออาชีพ” เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของสภาประชาชนแห่งชาติบรรลุความสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด, เรื่อง..การผลักดันการสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติอหิงสาพุทธให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็วที่สุด, เรื่อง การแก้แก้ปัญหาเขตแดนไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว ตามอนุสัญญาสันติภาพโตเกียว ค.ศ. 1941(Tokyo Convention A.C. 1941)อันเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างสันติภาพโลกถาวร และเรื่อง การแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าให้แก่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เป็นต้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *