กลุ่มสำนักงานเกษตรจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดจัดงานกีฬาลำพูน กระชับความสำพันธ์ หวังสร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกันในพื้นที่ภาคเหนือ

นายวิชัย ตู้แก้ว
เกษตรจังหวัดลำพูน

นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการจัดงาน จัดการแข่งขันกีฬา DOAE สัมพันธ์ครั้งที่ 4/2565 “ตี้หละปูน” ณ สนามหญ้าเทียม The Wolf Lamphum จังหวัดลำพูน โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีในการขับเคลื่อนงาน สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนรุ่นใหม่ให้รู้จักกันในการทำงานให้มีศักยภาพมากขึ้นของคนในองค์กรทั้งหมด 17 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี และเป็นการสร้างสุขภาพและพลานามัยของคนในองค์กรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

โดยในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยแบ่งกีฬาออกเป็น 2 ประเภทคือ ฟุตบอล และแชร์บอล ซึ่งมีผู้ร่วมการแข่งขัน 11 จังหวัด 8 ทีม สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอล ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 เป็นทีมจังหวัดพิษณุโลก และ สำหรับผลการแข่งขันแชร์บอล ผู้ที่ได้รับรางวัลอับดับ 1 ทีมจังหวัดน่าน และในการจัดงานครั้งที่ 5/2566 ได้ส่งมอบให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป

“อยากฝากถึงเขตต่างๆ อยากให้มีการสนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกาย ซึ่งการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรง และมีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ และการจัดการแข่งขันกีฬาจะเป็นการสร้างความรัก สามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ และการให้อภัย นอกจากนั้นยังเป็นการพบปะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ทำงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานได้ดีร่วมกันต่อไปด้วย”นายวิชัย กล่าว

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.