ดีพร้อม เผยผลสำเร็จหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” ปั้น 70 นักธุรกิจสู่เกษตรโลกใหม่ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจโตกว่า 120 ลบ.

กรุงเทพฯ 29 สิงหาคม 2565 – ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ร่วมงานประกาศผลรางวัล Best of The Best และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการฯ เพื่อแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ ที่ค้นหาอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ และเสริมความแข็งแกร่ง ในการสร้างธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 70 กิจการ ภายใต้แนวคิด เกษตรโลกใหม่ (NEW WORLD) ที่นักธุรกิจเกษตรต้องมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแบบ 360 องศา ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 120 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “Best Of The Best” ให้แก่ผู้ประกอบการว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ประกอบกับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายให้ ดีพร้อม เพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับแผนธุรกิจสู่รูปแบบใหม่ มีการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการขายให้หลากหลายโดยอาศัยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ล่าสุด ดีพร้อมได้ดำเนินกิจกรรมในหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เพื่อค้นหาอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ และเสริมความแข็งแกร่ง ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยดีพร้อมจะบ่มเพาะองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม สู่ความเป็น สุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจแบบ 360 องศา ผลการดำเนินงานคาดว่าจะสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับธุรกิจกว่า 120 ล้านบาท

“หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เป็นหลักสูตรอัจฉริยะพิเศษ ที่ออกแบบมาสำหรับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยไปสู่กาเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ในโลกยุคเกษตรโลกใหม่ (NEW WORLD) เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้แข็งแกร่งและก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง” ดร.ณัฐพลกล่าว

สำหรับกิจกรรม “DIPROM GENIUS AGRO 360” ได้มีการประกาศผลการคัดเลือก 80 กิจการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกกับเหล่าอัจฉริยะโค้ชแบบออฟไลน์ (On Site) 6 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2565 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ ต่อด้วยการออกไปทำกิจกรรมอีก 5 วัน (On Tour) กับห้องเรียนที่น่าอิจฉา วิว 360 องศา จังหวัดเชียงราย และยังมีการให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจเชิงลึก และทำ Mini Thesis ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยทีมอัจฉริยะโค้ชที่มีองค์ความรู้หลากหลายด้าน
มีประสบการณ์จริง ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์มุมมองโลกใหม่ของการเกษตรอุตสาหกรรมแบบ 360 องศา ทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มองเห็นโลกใหม่ที่อยู่อีกด้านของทฤษฎี และทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรแบบเดิม ๆ ด้วยการศึกษาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้จัดการกับ Big Data ของโลกเกษตร บนแนวคิด “IAID MODEL” นวัตกรรมผสานเทคโนโลยี และในหลักสูตรยังมุ่งเน้นให้ธุรกิจได้ต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าธุรกิจผ่าน Product & Service Hero จนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ล่าสุด ดีพร้อม จึงได้จัดพิธี มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” อย่างเป็นทางการ ณ ร้านอาหารดาดฟ้า Top Knot rooftop Bar โรงแรมวันซ์ กรุงเทพมหานคร (Once Hotel)

มีผู้สำเร็จตามหลักสูตรทั้ง 70 ท่าน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “Best Of The Best” ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 4 กิจการ ได้แก่
1) GA046 นายภาคภูมิ วัชรขจร​​บริษัท เกษตรอัจฉริยะ จำกัด ​(เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย A)
​2) GA050 นายภูภูมิ ช่างดวงจิตต์​​ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูนางนอน กรุ๊ป​(เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย A)
​3) GA027 นายธนกฤต ลี้ไวโรจน์​​บริษัท สกลนคร สร้างสุข จำกัด ​(เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย B)
4) GA048 นางภิรภร เชษฐาวัฒนานุกุล ​บริษัท ส้มปรีชา-ฝาง 1991 จำกัด​(เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย B)

ดีพร้อม มีความตั้งใจที่จะปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ให้ “ดี” ด้วยการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และให้ “พร้อม” พัฒนาธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง สามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการที่ “ดีพร้อม” อย่างแท้จริง นับเป็นภาพผลลัพธ์ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะในหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6877-78 หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th หรือwww.facebook.com/dipromindustry

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.