GIZ ชวนร่วมงาน Glocal Climate Change, Act Locally, Change Globally

GIZ ชวนร่วมงานปิดโครงการและกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่ภาคสาธารณะ TGCP-Policy รับฟังวิสัยทัศน์ความพร้อมจังหวัดไทยสู้ภัย Climate Change ฟัง Climate Action Talk จากเหล่ากูรูด้านสิ่งแวดล้อม รับชมและร่วมพูดคุยช่วง Climate Movie และร่วมสนุกกับกิจกรรมทดสอบความเป็นตัวคุณเรื่องClimate Change พร้อมรับของระลึกฟรี !

ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์

ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการด้านนโยบาย แผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปิดเผยว่า องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ร่วมกับสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม (สผ.) กำหนดจัดงานปิดโครงการและกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่ภาคสาธารณะ โครงการการดำเนินงานด้านนโยบาย ภายใต้แผนงานความร่วมมือ ไทย – เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (TGCP-Policy) ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 19.30 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าวดำเนินงานระหว่างปี 2561-2565 เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายของไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศสากล (International Climate Initiative : IKI) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดร.อังคณา กล่าวต่อว่า ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม (สผ.) นายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ เยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน Climate Change ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทกระทรวงมหาดไทย” พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ 10 จังหวัดนำร่องในการบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงกิจกรรม Climate Action Talk: “From Science to Policy to Action on the Ground” โดยนักวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้แทนหน่วยงานกำหนดนโยบาย และผู้แทนประชาชนที่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“กิจกรรมภายในงานยังมีการฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับ ยอดและบอลจากหนังพาไป และดร.เพชร มโนปวิตร จากมูลนิธิโลกสีเขียว รวมทั้ง Workshop การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง Youth Climate Ready นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานทุกคนยังสามารถร่วมกิจกรรมทดสอบตนเองด้าน Climate Change เพื่อรับของที่ระลึกบริเวณลานนิทรรศการ อีกทั้งยังสามารถร่วมงานผ่านระบบออนไลน์จากหน้า Facebook ของ GIZ ได้อีกด้วย” ดร.อังคณากล่าวเชิญชวน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.