อว. จัดงาน “NST Fair Science Carnival Bangkok” รวมศิลปะผสานวิทยาศาสตร์ จัดเต็มกิจกรรมภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” 17 -21 ส.ค. 65 ณ สามย่านมิตรทาวน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพิ่มพื้นที่จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Science Carnival กับงาน “NST Fair Science Carnival Bangkok” ภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Art-Science-Innovation for Sustainable Society)” นำเสนอในรูปแบบ Immersive Experience ให้ทุกคนได้รับประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ในทุกกิจกรรม พร้อมปลุกชีวิตสร้างสีสันกับอิเล็กทรอนิคพาเหรด ตั้งกล้องมองดาวใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้สนุกกับทุกความเป็นไปได้ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาอาชีพสู่การเป็นนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่ของประเทศในอนาคต บริเวณศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G และชั้น 5 ทั้งในพื้นที่ร่มและพื้นที่กลางแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)​

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ย้อนไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ด้วยพระปรีชาสามารถ ท่านทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในประเทศไทยไว้ล่วงหน้า 2 ปี ได้อย่างแม่นยำเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัชกาลที่ 4 ทำให้ต่างชาติรู้จักสยามเป็นอย่างดีในนามประเทศที่มีอารยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการถูกล่าอาณานิคมมาได้จนถึงปัจจุบัน

“ทุกวันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์คนไทยไม่แพ้ใคร มีนักวิทยาศาสตร์ไทยหลายคนที่ทำงานให้กับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี วิทยาศาสตร์ของไทยเป็นศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ บรรพบุรุษไทยมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในตัว เห็นได้จากการสร้างโบราณสถานมากมายหรือวัดวาอาราม ล้วนนำองค์ความรู้พื้นฐานของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น อีกทั้งคนไทยเก่งในด้านการประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมแบบไทย วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่มีการต่อยอดพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มาสู่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ดังนั้น ถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด จึงต้องมีการผนวกรวมวิทยาศาสตร์ในยุคเก่าและยุคใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งเราจะได้สัมผัสและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้กันในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ของปีนี้ ที่จะปลุกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวของทุกคนกับนิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจและกิจกรรมที่สนุกสนานอีกมากมาย” ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า อว. มุ่งเน้นขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นมาตรฐานระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนไทย เกิดความรู้ความเข้าใจความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมฐานนวัตกรรม นำประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปีนี้มีความพิเศษในการขยายพื้นจัดงานขึ้น 2 แห่งด้วยกัน คือ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13 -21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 19.00 น. และที่สามย่านมิตรทาวน์ ระว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 -22.00 น. กับ “งาน “NST Fair Science Carnival Bangkok” ภายใต้แนวคิด “วิทย์ปลุกชีวิต” ในรูปแบบ Science Carnival เพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนในชุมชนเมือง ให้สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ง่าย ผ่านศิลปะ ดนตรี และการนำเสนอที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพ ได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ท้าทายให้ร่วมค้นหาคำตอบและเกิดเป็นแรงบันดาลใจและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง” ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว

ทางด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า งาน “NST Fair Science Carnival Bangkok” เป็นการยกคาราวานความสนุกทางวิทยาศาสตร์มาไว้ใจกลางเมืองเพื่อให้คนเมืองเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น นำไปสู่แนวคิดการจัดนิทรรศการและกิจกรรมในรูปแบบ Immersive Experience ให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ร่วมกันกับทุกกิจกรรม สะท้อนให้เห็นว่าวิทย์เป็นเรื่องใกล้ตัว ใครก็เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ ทั้งยังสอดคล้องไปกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการ “เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคน” ภายใต้นโยบายของกรุงเทพมหานครในเดือนสิงหาคมนี้ กับ เทศกาล “บางกอกวิทยา” โดยมุ่งเน้นเปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกและเข้าถึงได้ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่ทันสมัยและน่าสนใจให้กับเยาวชน ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอีกด้วย โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ

 • นิทรรศการ SCIENCE ALIVE “วิทย์ปลุกชีวิต” ในรูปแบบ Interactive Art & Science สัมผัสความงดงามของศิลปะในรูปแบบ IMMERSIVE EXPERIENCE เมื่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ตื่นตาไปกับแลนด์มาร์ก GIANT PROJECTION MAPPING LANDMARK และ ‘มาตี้’ มาสคอตตัวแทนของผู้คนที่ใฝ่หาความรู้ ของ “NST Fair Science Carnival Bangkok” บอกเล่าเรื่องราวความน่าสนใจของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านลวดลายกราฟิกและผลงานศิลปะ NFT
 • Makers Science & Challenges สตูดิโอนักประดิษฐ์ที่จะมาโชว์และแชร์ผลงานสุดเจ๋ง พร้อมเปิดให้คุณได้
  มาลองสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมกับเหล่า Maker มากความสามารถ และในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 – 19.00 น. ร่วมสนุกและส่งเสียงเชียร์กับการแข่งหุ่นยนต์เห่ย (Hebocon) สิ่งประดิษฐ์จากขยะที่จะมาสร้างความสนุกสนาน
 • ลานกิจกรรม Chill & Shop ทำความรู้จักกับ Innovation Food เปิดประตูสู่มิติใหม่แห่ง “อาหารทางเลือก” เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน แวะลองลิ้มชิมรสหลากหลายของนวัตกรรมเมนูอาหาร อาทิ Superfood ผงโปรตีนธรรมชาติจิ้งหรีดขาว การันตีรสชาติความอร่อย จากร้าน Bounce Burger by The Bricket
 • นิทรรศการ ‘Innovation for Life’ ที่สุดของนวัตกรรมระดับประเทศตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จากเหล่าพันธมิตรไม่ว่าจะเป็น
  o สายสุขภาพ ตรวจสุขภาพจิตด้วยโปรแกรมและ VR จาก Me Hug และ Agnos ระบบ AI วิเคราะห์โรคด้วยตัวเอง ผลงานจาก Youth startup Fund (YSF)
  o สายชิล สนุกไปกับหุ่นยนต์พนักงานตอนรับ The Walkie! โดยทีม ชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรม (EIC Chula) และ หุ่นยนต์ฝึกปิงปองอัจฉริยะ Pong Bot จาก True
  o สายช้อป พบกับ InnoMall ร้านขายสินค้านวัตกรรมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee โดย NIA และพลาดไม่ได้กับผลงานนวัตกรรมด้าน BCG (Bio – Circular – Green Economy) จากเวที U2T Hackathon 2021 รวมไปถึงสุดยอดนวัตกรรมจากโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง WINS (WISE-Innovation-Network-Serving Society) ที่ดึงพลังคนรุ่นใหม่มาหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาอนาคตของชาติร่วมกัน
 • เพลิดเพลินไปกับแสงสีของขบวน Electric Parade เปิดโอกาสให้คุณแต่งเติมสีสันและเข้าร่วมพาเหรดเพื่อปลุกความ Active ในตัวคุณ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความสนุกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแสดงดนตรี MUSIC SYNCONISE โดย ศิลปิน NFT และนักเรียนนักศึกษาที่มีใจรักในเสียงเพลง หรือมุมมองใหม่ๆ จากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ในวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 และร่วมฟังความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ณ เวทีกิจกรรม และพิเศษสุดกับกิจกรรมดูดาวกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสวนลอยฟ้า ชั้น 5

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 “NST Fair Science Carnival Bangkok” จะจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ บริเวณชั้น G และชั้น 5 เวลา 10.00 – 22.00 น. (พื้นที่ในร่ม) และ เวลา 15.00 – 22.00 น. (พื้นที่กลางแจ้ง) สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : NSTFair Thailand หรือ www.thailandnstfair.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-577-9960

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.