มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) และ ไทย-เอ็มซี ร่วมบริจาคเงิน 1.5 ล้าน มอบให้แก่ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อสมทบในโครงการ “ปันสุขอิ่มใจ”

ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา (กลางขวา) ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นตัวแทน มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) จาก มร. โชอิจิ โอกิวาร่า (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานบริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด และ นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อสมทบทุนใน “โครงการปันสุขอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนสินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ ส่งมอบ ณ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา กล่าวว่า “ ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา, ด้าน สาธารณะกุศล, ด้านศาสนา และ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจน กิจกรรมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม โดยขณะนี้ ได้จัดให้มี “โครงการปันสุขอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมา นำสินค้าอุปโภค-บริโภค ไปบริจาค มอบ “บะหมี่ซื่อสัตย์” มีดีที่ไม่มีผงชูรส จำนวนกว่า 3 ล้านซอง ส่งมอบให้กับผู้เดือดร้อนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นอกจากนี้ จะยังคงดำเนินโครงการปันสุขอิ่มใจต่อเนื่องไปอีก เนื่องจากยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนอีกเป็นจำนวนมาก ทางมูลนิธิฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด ให้การสนับสนุนสมทบเงินบริจาค จำนวน 1.5 ล้านบาท ซึ่งมูลนิธิฯ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนต่อไป”

นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ ในช่วงระยะ 2 ปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนในสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีกิจกรรมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อาทิ สมทบทุน จำนวนกว่า 535,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลรวม 11 แห่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์​ในการให้บริการประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น ได้เห็นความตั้งใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนของ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ที่จัดโครงการปันสุขอิ่มใจ จึงประสงค์เข้าร่วมกับทางไทย-เอ็มซีสมทบทุน ในโครงการฯ รวมเป็นจำนวน 1.5 ล้านบาท โดยมั่นใจว่า เป็นอีกช่องทางที่จะให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อนได้เป็นอย่างดี”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.