กรมการแพทย์จัดงาน “มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์” 8-10 กรกฎาคม 2565 ยกขบวนหน่วยงานทางการแพทย์บริการแบบเคลื่อนที่ ภายใต้ปณิธาน “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต”

กรมการแพทย์แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ ยก 13 หน่วยงานทางการแพทย์ให้บริการประชาชนแบบครอบคลุมทุกด้าน ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สะดวกในการให้คำแนะนำ แนวทางในการักษา ปรับกลยุทธ์การรักษาให้เข้าถึงประชาชนในปัจจุบัน และให้พร้อมรับมือกับทุกโรคได้อย่างมั่นใจ ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ตามเป้าหมายของกรมการแพทย์ปี 2565 ในการนำบริการทางการแพทย์ไปหาผู้ป่วย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมทางการแพทย์นั้น กรมฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของประชาชน การจัดมหกรรม 80 ปีกรมการแพทย์จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโดยสะดวก ได้มาตรฐานจากหน่วยงานทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศครอบคลุมกว่า 13 สาขา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดงานใจการเมืองหลวงของประเทศอีกด้วย

“นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสร้างการแพทย์วิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้กรมฯ ยังมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นพลวัตในปัจจุบัน โดยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์และสถานที่ให้มีความพร้อม ทันสมัยและได้มาตฐานครบรอบด้าน อาทิ ศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ, การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย NCDs ในรูปแบบ Virtual NCD Clinic, การพัฒนา DMS Co-Creation Training Center, การพัฒนาศูนย์การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) รวมทั้งการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการขับเคลื่อนศักยภาพทางการแพทย์ภายใต้ Project “ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี” ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยของประชาชนให้ได้มากที่สุด”

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีบริการจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบสมอง ที่ให้บริการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และบริการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม 2) ด้านการมองเห็น ให้บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคต้อกระจก ต้อหิน และเบาหวานขึ้นจอตา รวมทั้งบริการ Lid Spa นวดและทำความสะอาดเปลือกตาเพื่อบรรเทาอาการตาแห้ง 3) ด้านการได้ยิน ให้บริการตรวจการได้ยินด้วยเครื่องวัดพร้อมตู้เก็บเสียงมาตรฐาน บริการตรวจช่องหู 4) ด้านโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม 5) ด้านสุขภาพฟัน 6) ด้านโรคมะเร็งและพยาธิวิทยา 7) ด้านโรคเด็ก 8) ด้านโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ 9) ด้านผู้สูงอายุ 10) ด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด 11) ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 12) ด้านการจัดบริการเพื่อพระภิกษุและสามเณร และ 13) ด้านโรคผิวหนัง

นอกจากนื้ ยังพบกับศิลปิน นักแสดงชื่อดัง ที่มาสร้างความบันเทิงตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ แพท ณปภา ตันตระกูล, แกรนด์ เดอะสตาร์, พิมพ์ พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ธันวา สุริยจักร, ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม และอ้วน เด่นคุณ งามเนตร โดยทั้งหมดนี้ให้บริการแก่ประชาชนฟรีตลอดทั้งงาน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง online และลงทะเบียนหน้างานทาง onsite

กรมการแพทย์ #งานมหกรรม80ปีกรมการแพทย์ – 23 มิถุนายน 2565

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.