ผลงาน ‘จันทโครพ’ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการ ‘Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ’

(20 ก.ค. 66) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” โดย คุณเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุน ฯ จัดโครงการ “Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” ขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงภัยร้ายที่แฝงมากับสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ จึงจำเป็นที่ต้องเพิ่มทักษะให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การจัดประกวดตามโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีเป้าประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม พร้อมกับส่งเสริมการใช้สื่อ เพื่อเป็นช่องทางในการศึกษา เรียนรู้ทักษะในการเข้าถึงสื่อ และสามารถ วิเคราะห์ ประเมินสื่อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคม ตามยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์‘โครงการ “Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ”ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนกว่า 2,338 คน ทั้งนี้มีชิ้นงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 135 ผลงาน ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อการรู้เท่าทันสื่อ ให้กับผู้ที่สนใจตามภูมิภาคต่างๆ (ทั่วประเทศ) รวมถึงโครงการยังได้คัดเลือกผลงานในรอบระดับภูมิภาค จำนวน 30 ผลงาน เพื่อเข้ารับการอบรมเสริมศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์’

ดร.ธนกร กล่าวว่า นอกจากนั้น การคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการถ่ายทำ รวมถึงทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ สามารถนำสื่อไปใช้ในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะที่ได้รับไปยังกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตชิ้นงาน เพื่อส่งเข้าประกวดในรอบระดับประเทศและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ผลการตัดสินคัดเลือกผลงาน จนได้ผู้ชนะการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น 17 รางวัล พร้อมรับโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เงินรางวัลรวม 420,000 บาท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่

ผลงานชื่อ “จันทโครพ” จากทีม N.M.T ENTERTAINMENT ภาคใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่
ผลงานชื่อ “Who dark” จากทีม Thungsong Hometown ภาคใต้ และ ผลงานชื่อ “Oh My Password” จากทีม HookHook Team ภาคตะวันออก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่
ผลงานชื่อ “คุณเลือกได้ Choose Your Life” จากทีม 7-11 Team Studio ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลงานชื่อ “ผีโพง” จากทีม Ckk Junior Studio ภาคเหนือ
ผลงานชื่อ “เราอยู่ใกล้กัน” จากทีม BC Studio ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่
ผลงานชื่อ “นายฮ้อยคำผาน กับการป้องกันตัวจากศาสตร์มืด” จากทีม หลานสมเด็จย่า ภาคกลาง
ผลงานชื่อ “ADVISER” จากทีม COOL KIDS NEVER SLEEP ภาคกลาง
ผลงานชื่อ “อีโต้” จากทีม สมุยตุ้ย ภาคใต้
ผลงานชื่อ “เรื่องเล่า” จากทีม ๗๓๖ มุ้บมิ้บ STUDIO ภาคกลาง
ผลงานชื่อ “Outcast” จากทีม แป้งเย็น ภาคตะวันออก
ผลงานชื่อ “infoolencer (อินฟูลเอนเซอร์)” จากทีม The SMP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลงานชื่อ “SMS SK1” จากทีม Engineer SK1 ภาคใต้
ผลงานชื่อ “kk game” จากทีม kangkangproduction ภาคกลาง
ผลงานชื่อ “สังคมที่ล่มสลาย” จากทีม Odlgos ภาคเหนือ
และ ผลงานชื่อ “อย่าเชื่อ Don’t Believe” จากทีม เยาวชนพลเมืองSKP ภาคเหนือ

ส่วน รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่
ผลงานชื่อ “กินกับก้อง” จากทีม ผักหวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *