โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 วิทยาลัยเพาะช่างแบบออนไลน์-ออนไซต์

โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16   วิทยาลัยเพาะช่าง จัดให้ชมแบบนิวนอร์มอลมีทั้งออนไลน์และออนไซต์

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.ราชมงคลรัตนโกสินทร์  จัดโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16  ซึ่งโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 นี้เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะ อันจะก่อเกิดคุณูปการสูงสุดในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมโดยตรง อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เผยแพร่ต่อสาธารณชนระดับนานาชาติของสถาบัน 

โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16  ได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากศิลปินต่างชาติกว่า 16 ประเทศ รวมประเทศไทยเป็น 17 ประเทศ โดยมีศิลปินต่างชาติเข้าร่วม 37 คน โดยเข้าร่วมปฏิบัติการ ณ พื้นที่เพาะช่าง จำนวน 18 คน ในส่วนของประเทศไทย มีศิลปินแห่งชาติตอบรับเข้าร่วมงาน 5  คน  ได้แก่ 
– อาจารย์ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม)  ศิลปินแห่งชาติ ปี 63                                    
-ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปีพุทธศักราช 2550       
-ศิลปินสองซีกโลก กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์  
-ศาสตราจารย์เกียรติ คุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาย่อยการ(จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 255
-อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปี 2552

ร่วมด้วยศิลปินไทยและศิลปินเพาะช่างอีก 133 คน  รวมศิลปินทั้งหมดที่ร่วมงานครั้งนี้ 175 คน  โดยการจัดงานครั้งนี้มีกำหนดการดังต่อไปนี้

-พิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์  :  31  มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.
-ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์  :  31  มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง                                                          
-นำเสนอบทความวิชาการงานสร้างสรรค์ 2-3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.                                     
-พิธีเปิดนิทรรศการ 3 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น.                                        
-การแสดงนิทรรศการ 4-29 เมษายน 2565 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ

สำหรับผู้สนใจ สามารถเดินทางมาชมงานได้ตามกำหนดการ ณ พื้นที่เพาะช่าง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นอกจากนั้น ยังสามารถติดตามรับชมงานนิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Exhibition และการไลฟ์สดบรรยากาศของงานโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Big Camera ตลอดจนสามารถอัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆ ของงานได้ทาง Facebook  :  https://www.facebook.com/prpohchang  และ  Facebook  :  Pohchang international art workshop

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.