สื่อออนไลน์ The People เตรียมจัดงาน The People Awards 2022 งานประกาศรางวัล 10 คนแห่งปี เสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีพลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

กรุงเทพฯ 18 มีนาคม 2565 – The People สื่อรุ่นใหม่ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องราวของ “คน” แบบเจาะลึกในทุกแง่มุม จนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคล ผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต ได้ประกาศจัดงานมอบรางวัล The People Awards 2022 (TPPA2022) งานประกาศรางวัลที่มอบให้คนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตัวเอง โดยงานประกาศรางวัลครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ผู้นำด้านเทคโนโลยีในการสร้างอนาคตแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการและทำกิจกรรมทางการเงินทุกประเภทเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคม

อนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People กล่าวถึงภาพรวมของงานมอบรางวัล The People Awards 2022 ว่า “The People สนใจเรื่องราวของคน เพราะเราเชื่อว่าคนเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของ The People ซึ่งเราได้นำเสนอเรื่องราวของผู้คนที่สร้างแรงบันดาลใจไปแล้วเกือบ 4,000 คน ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย ในปีนี้เราเลยอยากให้เรื่องราวของผู้คนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ได้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และเป็นการให้กำลังใจคนที่มีส่วนเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในแบบของตัวเอง เป็นที่มาของงาน The People Awards 2022 ซี่งจะเป็นอีกหนึ่งเสียงใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการตั้งคำถามและพัฒนาของสังคมต่อไป”

งาน The People Awards 2022 ในปีนี้ได้เชิญคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ และตัวแทนจากกองบรรณาธิการของ The People รวมจำนวน 8 ท่าน เพื่อให้การตัดสินรางวัลมีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อความเคลื่อนไหว ครอบคลุมรอบด้านทุกความแตกต่างหลากหลาย และผลกระทบต่อสังคมในทุกมิติ

“เราได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทำงานในด้านต่าง ๆ ทั้งนักวิชาการ นักการตลาด นักวิทยาศาสตร์ ผู้ชำนาญการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และนักธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวแทนเสียงของคนรุ่นใหม่มาช่วยกันเฟ้นหาแล้วทำให้คนมีส่วนขับเคลื่อนสังคมในแบบของเขาเอง ทั้งคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว หรือคนตัวเล็ก ๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเราเน้นเรื่องผลกระทบในเชิงบวกของคนเหล่านี้ที่ได้มอบให้กับสังคม นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญในเรื่อง inclusive ที่จะช่วยสร้างสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยก มีการยอมรับความเท่าเทียมความแตกต่างมากยิ่งขึ้น” บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณารางวัลในครั้งนี้

งาน The People Awards 2022 มีการเกณฑ์คัดเลือกคนโดยมีขอบเขตการพิจารณารางวัลจาก ความโดดเด่นในแต่ละสาขาอาชีพ ซึ่งวัดจากผลงาน และการกระทำที่เกี่ยวข้องกับทักษะในสายงาน ความตั้งใจ และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการใช้ทักษะในสายงาน ทั้งการเคลื่อนไหว การขับเคลื่อนผลักดัน การทำกิจกรรม การออกมาความคิดเห็นหรือแสดงจุดยืน ที่สำคัญคือความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากขับเคลื่อนประเด็นนั้น ๆ

ขั้นตอนการคัดเลือกในรอบแรก ทางคณะกรรมการใช้วิธีการเสนอรายชื่อคนที่น่าสนใจแล้วทำการลงคะแนน เพื่อให้ได้คนที่เข้าเกณฑ์จำนวน 100 คน ก่อนจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความโดดเด่นที่สุดจำนวน 10 คน เป็นบุคคลแห่งปีของ The People Awards 2022

สำหรับงานประกาศรางวัล The People Awards 2022 จะทำการประกาศผลในวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:00 – 16:30 น. ณ คริสตัล บ็อกซ์ (Crystal Box) ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท (Gaysorn Urban Resort) พร้อมถ่ายทอดบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ทางช่องทางต่าง ๆ ของ The People และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: m.me/thepeoplecoofficial หรือโทรศัพท์ 081-580-5990 และ #ThePeopleAwards2022 #TPPA2022 #ThePeople

เกี่ยวกับ The People

The People คือ สื่อรุ่นใหม่ที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์ ผ่านช่องทาง www.thepeople.com และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่โดดเด่นในการถ่ายทอดเรื่องราวของ “คน” แบบเจาะลึกในทุกแง่มุม จนถึงบทวิเคราะห์วิธีคิดของบุคคลที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม จากอดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต และ The People ยังเป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการค้นหา ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ และตั้งเป้าเป็นคลังข้อมูลเรื่องคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.