หลักสูตรออนไลน์ที่นักจัดอีเวนต์ และผู้จัดงานแสดงสินค้าไม่ควรพลาด!!

หากคุณสนใจธุรกิจการจัดงานอีเวนต์และงานแสดงสินค้า ทีเส็บ ได้เลือกสรร ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแวดวงไมซ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 2 หลักสูตรใหม่

  1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานการจัดงานแสดงสินค้า
  2. ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการจัดงานไมซ์

ไปลองเรียนรู้ ลองศีกษา ลองฟังเพลินๆ เสริมโอกาสในการก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ
ในการจัดงานอีเวนต์และการจัดงานแสดงสินค้าได้ที่ https://elearning.tceb.or.th/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.