มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง มหัศจรรย์วิถีเกษตรไทย 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงาน “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง” ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ความสุขและความสนุกในวิถีเกษตรที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งที่มีความหลากหลายของพันธุกรรมผักพื้นบ้าน ของเล่นย้อนยุค

Read more