เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 สนามหลวง คัดแยกขยะกว่า 5 ตัน ผลักดันไทยให้เป็น Hub of Festivals เต็มรูปแบบ

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือร่วมกันเปิดตัวงานเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวง” 

วันที่ 11-15 เมษายน 2567 ได้จัดงานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ประจำปี 2567 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวง  โดยมีขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์กว่า 20 ขบวน ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย พร้อมด้วยซุ้มกิจกรรม มหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย และโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดี OTOP จากทั่วประเทศ เพื่อรอให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามอย่างประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทย

นอกจากความตื่นตาตื่นใจและกิจกรรมที่หลากหลายแล้ว อีกหนึ่งจุดสำคัญภายในงานนี้ คือ จุดคัดแยกขยะ ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของคณะผู้จัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับบริษัท เอ็มเอ็มยู จำกัด หรือ  Make More Unlimited  ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดการสร้างขยะภายในงาน ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปจัดการต่อตามกระบวนการที่ถูกต้อง เพื่อลดจำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อประเทศไทยกลายเป็น Hub of Festivals ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

โดยเอ็มเอ็มยูให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จึงได้ผนึกกำลังกับทีมงานวางแผนจัดการขยะภายในงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และเพื่อสนับสนุนแนวคิดของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ลด โลก เลอะ Zero Waste to Landfills” ลดการสร้างขยะที่จะนำไปสู่บ่อฝังกลบ และกำจัดอย่างถูกวิธี เริ่มต้นจากวางแผนจุดคัดแยกขยะที่มีการออกแบบป้ายบอกประเภทขยะอย่างชัดเจนทั้ง 4 ภาษา (ไทย / อังกฤษ / จีน / เกาหลี) สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และมีทีมงานอยู่ตามจุดคัดแยกทั้ง 4 จุดทั่วงาน ช่วยดูแลและให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะในระยะยาวให้กับผู้ร่วมงาน

จากการเก็บสถิติปริมาณขยะตามจุดคัดแยกขยะภายในงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2567 ที่เอ็มเอ็มยูรวบรวมได้ ยอดรวมปริมาณขยะทั้งสิ้นอยู่ที่ 5,360.70 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ 4,916.07 kgCO2eq โดยแต่ละมีปริมาณขยะดังนี้

วันที่ 11 เมษายน มียอดรวมขยะ 669.50 กิโลกรัม

วันที่ 12 เมษายน มียอดรวมขยะ 971.80 กิโลกรัม

วันที่ 13 เมษายน มียอดรวมขยะ 1,210.80 กิโลกรัม

วันที่ 14 เมษายน มียอดรวมขยะ 1,120.0 กิโลกรัม

และวันที่ 15 เมษายน มียอดรวมขยะ 1,388.60 กิโลกรัม

ตลอดระยะเวลา 5 วันได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานที่ช่วยกันคัดแยกและตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะร่วมกัน ซึ่งขยะที่ได้รับการคัดแยกเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำไปแปรรูป และเข้าสู่กระบวนการจัดการที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ยังได้ความร่วมมือจากทีม Bike in the City ปั่นรักษ์พิทักษ์เมือง ในการช่วยขนย้ายขยะมายังจุดพักขยะที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมไว้เพื่อรอส่งขยะให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จัดการในลำดับต่อไป และหน่วยงานที่เอ็มเอ็มยูได้ส่งต่อขยะมี ดังนี้ 

  • กรุงเทพมหานคร ขนย้ายประเภท ขยะทั่วไป เพื่อส่งต่อให้ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เขตหนองแขม เพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี
  • โครงการไม่เทรวม ขนย้ายประเภท ขยะเศษอาหาร น้ำขยะ เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
  • โครงการ YOUเทิร์น จาก GC ขนย้ายประเภท ขวดน้ำพลาสติก เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
  • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) ขนย้ายประเภท กระป๋อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตกระป๋องใหม่อีกครั้งหนึ่ง
  • บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด ขนย้ายประเภท ขวดแก้ว แก้วพลาสติกและฝา กระดาษลัง และน้ำมันที่ใช้แล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตแก้วใบใหม่ เชื้อเพลิงไฟฟ้า และกระดาษใหม่ 
  • มูลนิธิ เทอร์ราไซเคิล ไทย ขนย้ายประเภท ปืนฉีดน้ำ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

ในงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากในการจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้ไปสู่หลุมฝังกลบ แต่สามารถนำไปส่งต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไปได้ เป็นการสร้างคุณค่าให้กับขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อม ๆ กัน

#เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ #MMU #MakeMoreUnlimited #SustainableAgency #WasteManagement

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *