“ศุภมาส” เปิดงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ชวนเด็กไทยสนุกวิทย์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมแสนสนุก 12-14 ม.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา

   12 ม.ค. 2567 – ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา — นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีเด็กๆ มาร่วมสร้างสีสันใส่ชุดอาชีพในฝันพร้อมตีพินาต้าเปิดงานฯ รับของขวัญสุดพิเศษจากมือท่าน รมว.อว. พร้อมช่วยสานฝันน้องๆ ผู้พิการทางสายตาได้มาสัมผัสชุดสื่อการเรียนรู้ในกิจกรรมดาราศาสตร์ เพื่อเติมเต็มจินตนาการ โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ประธานคณะทำงาน รมว.อว. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวง อว. และคณะกรรมการ อพวช. รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมพิธีเปิดฯ ดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 กรุงเทพฯ

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “กระทรวง อว. จัดงาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ’ ขึ้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมความร่วมมือของการผนึกกำลังกับหน่วยงานในสังกัดที่เป็นรูปธรรม ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง จำนวนมาก โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน’ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและประสบการณ์ให้เด็กไทยช่างคิดและมีความฝัน ส่งเสริมให้เด็กๆ และเยาวชน มีความรักในวิทยาศาสตร์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้น กิจกรรมที่นำมาจัดแสดงจะเน้นให้เด็กมีส่วนร่วม ได้ลงมือทำ ได้ทดลอง ได้ประดิษฐ์คิดค้นและหาคำตอบด้วยตนเอง โดยหวังว่ากิจกรรมในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ปีนี้จะกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกและสร้างสรรค์ สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 ของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” และหวังว่าเด็กไทยจะเป็นคนช่างคิด ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กระทรวง อว. ได้นำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลายมาให้เด็กๆ และเยาวชนไทยได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่และทั่วถึง ทั้งในรูปแบบ On Site, On Hands และ Online ผ่านเฟซบุ๊ก: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue โดยจัดขึ้นพร้อมกัน 3 แห่ง คือ ในวันที่ 12-13 มกราคม 2567 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนโยธี) วันที่ 12-14 มกราคม 2567 ที่ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 กรุงเทพฯ และวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี นอกจากนี้ยังกระจายความสนุกไปทั่วประเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 16 แห่ง และวิทยาลัยชุมชนกว่า 20 แห่ง พร้อมด้วยหน่วยงานตามภูมิภาคต่างๆ ที่ยกทัพความสนุกรวมกว่า 46 แห่งทั่วประเทศ”

ทั้งนี้ กิจกรรมในรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 มีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Science Careers For Kids สนุกไปกับกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ผ่านการทดลองสวมบทบาทอาชีพต่างๆ กิจกรรมผจญภัยโลกเสมือน กับ STKC เติมสาระความรู้ผ่านเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Realityกิจกรรมหนูน้อยนักคิด…มาตรวิทย์ มาตรวัด ชวนฝึกทักษะการใช้ข้อมูลความรู้ด้านการวัดไปใช้ในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมเกมถอดรหัส QR Code นิทรรศการ CubeSat Kits Learning เรียนรู้เรื่องราวของดาวเทียมและสนุกไปกับกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้า สนุกไปกับกิจกรรม BEC-TERO MUSIC COURSE ห้องเรียนเปียโนอินเตอร์แอคทีฟออนไลน์สำหรับทุกคน พร้อมชมการประกวด Fashion Science Kids Award ในหัวข้ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายตลอด 3 วัน

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “นอกจากนี้กิจกรรมวันเด็กได้ยกทัพความสนุกมาจัดเต็มพื้นที่ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในวันที่ 13 มกราคม 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ และเยาวชน ได้มาสัมผัสกับการเรียนรู้ในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังให้เด็กๆ และเยาวชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมไฮไลท์มากมาย อาทิ กิจกรรม Collection Tour ร่วมผจญภัยคลังมหาสมบัติในพิพิธภัณฑ์กับนักวิชาการแบบใกล้ชิด กิจกรรม Enjoy Maker Space ชวนมาปลดปล่อยความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา กิจกรรมปีนหน้าผาท้าความสูง ท้าทายและผจญภัยไปกับหน้าผาจำลอง การประกวดแข่งขัน NSM Competition Boy Band & Girl Group การประกวดร้องเพลงและเต้น Cover ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท การประกวดแฟนซีหนูน้อย ใต้ท้องทะเล (Under The Sea) พบกับการเดินแบบในชุดแฟนซีในธีมความสนุกสีสันใต้ท้องทะเล สนุกกับเกมและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย”

นอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ที่มาช่วยเติมเต็มจินตนาการให้กับน้องๆ อาทิ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม King Power แจกลูกฟุตบอลคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย กว่า 5,000 ลูก และบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) กับกิจกรรม BGPU พบกับนักฟุตบอลขวัญใจเด็กๆ ที่มาพร้อมเกมสนุกๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย และยังมีผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ บริษัท บีไชน์ นูทริชั่น พลัส จำกัด บริษัท เรียล โนเบิล จำกัด บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด และบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) มาร่วมสนับสนุนให้เด็กๆ ได้สนุกกันอย่างเต็มที่

สำหรับผู้ปกครองสามารถพาน้องๆ ไปร่วมสนุกกันที่งาน ‘ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ ได้ทั้ง 3 แห่ง ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี วันที่ 12-13 มกราคม 2567 วันที่ 12-14 มกราคม 2567 ที่ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 กรุงเทพฯ และวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue หรือ www.nsm.or.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-577-9999 ต่อ 1791

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *