T3 ผนึกกำลังความร่วมมือ TKC มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยี ยกระดับการให้บริการในประเทศไทยด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะ

   บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC ผนึกกำลังความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เสริมศักยภาพในประเทศไทยด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะ และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคส่วนต่างๆ โดยได้มีพิธีลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ หรือ MOU อย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยมี Mr.Nick Wang Chairman & Founder บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด Mr.Leo Yu CEO บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด นาย สยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายปิยะ จิราภาพงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม

ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการให้บริการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย รวมถึงลูกค้ารายย่อยผ่านโซลูชั่นอัจฉริยะ (IoT) และร่วมพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในวงกว้าง ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนหรือหน่วยงานในประเทศไทยด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะและกระตุ้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วยการส่งเสริมระบบนิเวศที่สร้างความเชื่อมโยงกัน พร้อมยกระดับขีดความสามารถเทคโนโลยีให้มีความชาญฉลาดมากขึ้น โดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานของประเทศไทย

Mr.Nick Wang Chairman & Founder บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง T3 กับ TKC เพื่อปลดล็อกความเป็นไปได้ที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับกลุ่มธุรกิจถึงผู้บริโภค กลุ่มธุรกิจกับธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ด้วยความทุ่มเทของ T3 ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีคุณภาพสูง ทั้งแบบ B2B, B2C และ ภาค B2G&E อาทิเช่น โทรคมนาคม, พลังงานใหม่, การค้าปลีก, และโซลูชั่นอัจฉริยะ เป็นต้น โดย T3 มุ่งมั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม และการดำเนินธุรกิจในตลาดไทยให้ได้รับการพัฒนามากขึ้น”

นายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ TKC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับแนวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยใช้ความเป็นผู้นำของ T3 ในด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของ TKC ในด้านการวิศวกรรมทางด้านโทรคมนาคมและทางด้านICT โดยได้ผนึกกำลังทุ่มเท เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาของประเทศ

“นอกจากนี้  บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดการด้านโซลูชั่นอัจฉริยะ 9 รายการของ TKC รวมถึงโซลูชั่นอัตโนมัติ, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, โรงพยาบาลอัจฉริยะ, อาคารอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ โลจิสติกส์อัจฉริยะ การจัดระเบียบอัจฉริยะ แพลตฟอร์มบริหารจัดการอัจฉริยะ และการศึกษาอัจฉริยะ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ TKC และตอบสนองความต้องการเฉพาะในตลาดไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” นายสยาม เตียวตรานนท์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันในการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยเน้นเฉพาะด้านโซลูชั่นอัจฉริยะ (IoT) โดยผนึกจุดแข็งรวมกันระหว่างความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของ T3 และความเชี่ยวชาญของ TKC ในด้านวิศวกรรมทางด้านโทรคมนาคมและทางด้าน ICT จะช่วยส่งเสริมในการร่วมพัฒนาและการเติบโตของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท ทีทรี เทคโนโลยี จำกัด : https://www.t3techgroup.com/th/

ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : https://tkc-services.com/en/home

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *