พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดงานใหญ่แห่งปีมหกรรม “แรงบันดาลใจ”  

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานมหกรรม “แรงบันดาลใจ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล เปิดเผยว่า “สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหลัก ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตรและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้นั้น เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 7 ปี ที่พระองค์กลับสู่สวรรคาลัยแต่พระเกียรติยศ พระเกียรติคุณพระองค์ยังปรากฏเป็นล้นพ้นเหนือเกล้า ทรงสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย กว่า 70 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของคนไทยเสมอมา”

นางสาวสำเภาว์ งามเชย
รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวเพิ่มเติม “ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ และองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตรจากทุกภูมิภาค คือ นิทรรศการพิเศษ “แรงบันดาลใจ จากคนบนฟ้า” ซึ่งมีการถ่ายทอดพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างที่ดี และนำเสนอโมเดลจำลองพระราชกรณียกิจโดยศิระกราน สตูดิโอ

กิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม นิทรรศการจากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “แรงบันดาลใจ สร้างอาชีพ สู่ความยั่งยืน”นำเสนอเรื่องราวของเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองที่ประสบความสำเร็จผ่าน 5 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการ โรงยาข้างบ้าน นิทรรศการยั่งยืนในพื้นดิน นิทรรศการอัจฉริยะบ้านทุ่ง นิทรรศการพืช บ่ม เพาะคน นิทรรศการร้านล้านบันดาลใจ ที่พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ตามแบบฉบับวิถีของตน ซึ่งจะมีการจัดงานไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *