กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ“หมวดอักษร 1ขข” ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566

วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 18.00 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรมการขนส่งทางบกจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประมูลทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน “หมวดอักษรพิเศษ 1ขข”  ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ขุมทรัพย์เศรษฐี ของดีมหานคร” โดยภายในงานมีการประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ“หมวดอักษร 1ขข” พร้อมด้วยศิลปิน ดารา นักแสดง เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขมงคล รวมถึงนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดัง พร้อมมาให้คำปรึกษาดวงชะตาแบบใกล้ชิด 

นายเสกสม อัครพันธ์ุ
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

นายเสกสม อัครพันธ์ุ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน “หมวดอักษร 1ขข” ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องมาตุลี ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (GPS) กรมการขนส่งทางบก เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และนำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในการประมูลครั้งนี้คาดว่าหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ “1ขข 1111” ซึ่งคาดว่าจะมียอดรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร 1ขข ไม่ต่ำกว่า  50 ล้านบาท 

ความพิเศษในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร 1ขข  มาในคอนเซ็ปต์ “ขุมทรัพย์เศรษฐี ของดีมหานคร” โดยในความหมายของศาสตร์ตัวเลข เป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยเลข 1 ซึ่งเป็นเลขของความเป็นผู้นำ อีกทั้งหมวดอักษรยังเป็นหมวด ขข  ซึ่งเป็นอักษรที่มีความหมายพ้องเสียงคำว่า “ขอ” จะช่วยในเรื่องการขอพร ขอโชคลาภ ขอความสำเร็จ ขอสิ่งที่ปรารถนา และอีกความหมายหนึ่งคือคำว่า “ตะขอ” เพื่อนำไปเก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ ทั้งด้านการลงทุนหรือผลผลิตกำไรที่งอกเงย เมื่อมีเลขหนึ่งและหมวดคู่อักษรรวมกันเป็น 1 ขข จะหมายถึงการเป็นที่หนึ่งในการขอความสำเร็จเป็นคนแรกในเรื่องต่าง ๆ และการขอในสิ่งที่ต้องการจะได้ผลลัพธ์แบบทวีคูณ 1ขข จึงเป็นหมวดหมายเลขทะเบียนรถที่ช่วยเสริมมงคลในเรื่องต่าง ๆ ทั้งโชคลาภและการงาน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ที่บูธประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว หรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.Tabienrod.com รวมถึงสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5  โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบไปด้วย ใบลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานการชำระเงิน และหน้าบัญชีธนาคาร โดยช่องทางการประมูลมีด้วยกัน 3 ช่องทาง คือ 

1. ทางวาจาในห้องประมูล ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (GPS) กรมการขนส่งทางบก 

2. ทางอินเทอร์เน็ต  www.Tabienrod.com 

3. ทางโทรศัพท์ สามารถติดตามรายละเอียดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร 1ขข  เพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *