“สสว.” ผนึกกำลัง “โรบินสันไลฟ์สไตล์” จัดเต็มสิทธิประโยชน์ SME

    สสว. และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลงนาม MOU ให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ จัดสรรพื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้าในร้าน Thai for Thai Local & Co. ยกเว้นค่าแรกเข้า (Entry Fee) พร้อม GP พิเศษ และการจัดสรรพื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้าสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ 

นายวีระพงศ์ มาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายวีระพงศ์ มาลัย เผยว่า สสว. มีพันธกิจในการบูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล   ผอ.สสว. เผยอีกว่า หนึ่งในงานสำคัญซึ่ง สสว. ได้ดำเนินการต่อเนื่อง คือ “งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ” หรือเรียกสั้น ๆ “งานพัฒนาสิทธิประโยชน์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ และเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน การขยายช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่ โดยเมื่อผู้ประกอบการเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ ทำให้ สสว. รับทราบถึงข้อมูลและความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่ระบบการส่งเสริมเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการต่อไป

นายวีระพงศ์ กล่าวต่อว่า ปีนี้ สสว.ได้ดำเนิน “งานพัฒนาสิทธิประโยชน์” ภายใต้แนวคิด “SME Privilege Club คลับพิเศษสำหรับ SME” และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล โดย สสว. มุ่งหวังให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้กับเอสเอ็มอีในการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ ร้าน Thai for Thai Local & Co. และรับส่วนลดค่า GP พิเศษ รวมทั้งยกเว้น ค่าแรกเข้า (Entry Fee) ให้แก่เอสเอ็มอี รวมทั้งการคัดเลือกเอสเอ็มอีเข้าร่วมในการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้าในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในสาขาต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งการยกเว้น ค่าเช่าทดลองจำหน่ายสินค้า หรือส่วนลดพิเศษสำหรับทดลองจำหน่ายสินค้า 50%

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นพลังของพันธมิตร สสว. ในการช่วยกันเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่ รวมทั้งเข้าถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในมิติของการส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง และขอขอบคุณโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่ให้โอกาสผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีได้ขยายช่องทางการตลาดและสร้างประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเราจะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยฟันเฟืองของเอสเอ็มอีที่จะเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทยไปด้วยกัน โดย สสว. จะทำหน้าที่ ‘เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย’ ตลอดไป” ผอ.สสว. กล่าวย้ำ

นายจักรภพ ปิยะรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายปฏิบัติการ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์

ด้าน นายจักรภพ ปิยะรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายปฏิบัติการ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมในการร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของไทย จึงได้เปิดพื้นที่พิเศษ ร้าน Thai for Thai Local & Co. ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ SME ไทย โดยการลงนามความร่วมมือกับ สสว. ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมขยายช่องทางการตลาดและสร้างประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย ภายใต้ “งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ” ของ สสว.  

 “ภายใต้ MOU นี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว. จะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อาทิ การจัดสรรพื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้าในร้าน Thai for Thai Local & Co. โดยมีส่วนลดค่า GP พิเศษ และการยกเว้นค่าแรกเข้า (Entry Fee) การจัดสรรพื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้าในศูนย์การค้า โดยมีสิทธิพิเศษทั้งยกเว้นค่าเช่าทดลองจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารปรุงเป็นระยะเวลา 1 เดือน สำหรับร้านอาหารในพื้นที่ Food Park ในสาขาต่างๆ รวมถึงส่วนลดพิเศษสำหรับทดลองจำหน่ายสินค้า 50% ในพื้นที่ศูนย์การค้า ระยะเวลา 3 เดือน รวมไปถึงการคัดเลือกเอสเอ็มอี เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจำหน่ายในพื้นที่ทดลองจำหน่ายสินค้าอีกด้วย” นายจักรภพกล่าว 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *