ดีพร้อม ขอเชิญร่วมงานประกาศ 5 รางวัล เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2566

   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม

ในอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งจัดงานเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2023 ซึ่งมีการประกาศรางวัล 5 ผลงานได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 

ดีพร้อม ได้จัดงานเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2023 โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการดำเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะร่วมกับหน่วยงานภายใต้ดีพร้อมเซ็นเตอร์ ในการส่งผลงานเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าประกวด ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับเสียงตอบรับจาก SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการและเกิดการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพในการดำเนินธุรกิจเกษตรชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในงานจะทำการประกาศรายชื่อทีมที่ได้คัดเลือกเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและประกาศผลรางวัล 5 ผลงาน ประกอบด้วย

1. รางวัลชนะเลิศ 1 แบบอย่าง

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 1 แบบอย่าง

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง  1 แบบอย่าง

4. รางวัล Knowledge Sharing จำนวน 1 แบบอย่าง

5. รางวัล Technical Challenge จำนวน 1 แบบอย่าง

ซึ่งจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม 6 โดยมี นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล พร้อมด้วยนายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี และในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พัฒนาชุมชนให้ดีพร้อมโต” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ Link: https://shorturl.asia/kK7V8 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 2566

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *