“วันเขาใหญ่ปลอดรถ 2023 (Khao Yai Car Free Day 2023)” วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กิจกรรมสนับสนุน “World Car Free Day” (สมาคมปลอดรถยนต์โลก) “In Town Without my car!”

วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี องค์กรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโครงการ “เขาใหญ่ กรีน & คลีน”  สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จึงวางแผนที่จะจัดงานวันเขาใหญ่ปลอดรถ 2023 (Khao Yai  Car Free Day 2023) ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก 

ชวนกันมาเดิน ปั่น วิ่ง ขึ้นเขาใหญ่ เตรียมฟิตซ้อมกันให้ดีๆ (มีรถรับ-ส่งลงมาจากเขาใหญ่ ) เช้านัดกันที่จุดนัดพบ : ร้านเป็นลาว( 700 เมตรก่อนถึงทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)

เพลิดเพลินกับตลาดเช้าชุมชนสีเขียว (Green Market) /รับประทานอาหารเช้า Pinto Go Round จอดรถไว้ที่ลานจอดรถร้านเป็นลาว  เดินชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วพบกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

พบกับกิจกรรมเสวนา “ผลกระทบจากมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมของเขาใหญ่: แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือของภาคประชาชน ภาครัฐ และการท่องเที่ยว” 

( เวลา 12.00 น. เปิดให้รถผ่านได้ทั้งสองทางตามปกติ) 

นิทรรศการภาพถ่าย “หุบเขาแห่งความสุข มนต์เสน่ห์แห่งผืนป่ามรดกโลก”   โดยชมรมฮักเขาใหญ่ 

การออกบูธกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและเครือข่าย 

การแสดงดนตรี จากโรงเรียนสนอคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่) และโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 

 การออกบูธของเครือข่าย Dark Sky  โดยชมรมดาราศาสตร์ปากช่อง 

 ทานอาหารปิ่นโต ข้าวหม้อ แกงหม้อ Zero Waste  

 ออกบูธของภาคเครือข่าย ชุมชน ผู้สนับสนุนงาน ตามเส้นทาง “Khorat The UNESCO Triple Heritage City” 

ภาคค่ำ * 18.00 – 21.00 น. เริ่มกิจกรรม ดวงดาวพริบพราวแสงกับทางช้างเผือก วิทยากรจากชมรมดาราศาสตร์ ปากช่อง ณ ลานเขาร่ม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจร่วมออกบูธและสนับสนุนกิจกรรมนี้ โปรดติดต่อได้ที่คุณยุ้ย แอดมินสมาคมฯ (เบอร์ 094 – 239 3916) ,คุณจิ ปฏิคมฯ ( เบอร์  081-519 5665 ) FB: สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *