สสว. ร่วมเชิญชมคลิปวิดีโอ 12 ซีรีส์ “BETTER SME” ที่จะพาไปไขความรู้ สู้เศรษฐกิจ พิชิตช่วย SME ไทยให้ดีและดียิ่งกว่าแบบต่อเนื่อง

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริม SME ของประเทศ โดยหลังจากวิกฤต COVID-19  เศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปีกว่าจะฟื้นตัวกลับไปเป็นปกติ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดต่างๆ  ที่ทำให้ SME ต้องมีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ แต่ภายใต้โอกาส กลับเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะไม่เหมือนเดิม  ทำให้ สสว. ได้เล็งเห็นความสําคัญของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลงานบริการ เรื่องราวความสําเร็จของผู้ประกอบการผ่านช่องทางแบบผสมผสานที่ทันสมัย 

ทั้งนี้ สสว. จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอ 12 ตอน “BETTER SME” ที่จะพาไปไขความรู้ สู้เศรษฐกิจ พิชิตช่วย SME ไทยให้ดีและดียิ่งกว่าขึ้นมา ติดตามชมเนื้อหาสาระที่ให้ความรู้ เครื่องมือกลไก และแนวคิดต่างๆที่ผู้ประกอบการ  SME จะได้รับจากคลิปทั้ง 12 EP. จะขอยกตัวอย่าง EP. ที่น่าสนใจ เช่น  EP.01 ที่แนะนำภารกิจหลักของ สสว. ในการเป็นหน่วยงานที่กำหนดทิศทางการส่งเสริม SME เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมีการปรับตัวผ่านการนำดิจิทัลเข้ามาให้บริการ หรือ EP.04 SME โกอินเตอร์ สสว. ได้ดำเนินงานแยกเป็นสองมิติ คืองานด้านนโยบายและงานขยายตลาด เพื่อเชื่อมโยงและสามารถผลักดันออกสู่ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ EP.12 อนาคต SME ซึ่ง สสว. ได้วางโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศ เพื่อเป็นเครื่องมือกลไก การแนะนำแนวทางในอนาคตถึงความเป็นไปได้ของ แนวโน้มธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป เป็นต้น  

คลิปวิดีโอทั้ง 12 ตอน “BETTER SME” ผู้ประกอบการ  SME สามารถเข้าไปดูได้ที่ 

– Facebook : Osmepสสว

Youtube : Osmep Channel

Instagram : Osmep

Twitter : Osmep

TikTok : Osmep

และโดยเริ่มดูคลิป EP.1 ได้เพียงเข้าไปคลิ๊กลิ้ง https://youtu.be/DLeo2c094IM สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/officeofsmes/videos/631855621995257 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *