เรียนรู้ ที่จะอยู่ด้วยกัน อย่างเป็นมิตร โดยทีมอสรพิษวิทยา ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และภาคีเครือข่าย ได้จัดการฝึกอบรม  “ การเผชิญเหตุและรับมือเมื่อพบเจอสัตว์มีพิษอย่างถูกวิธี (ขั้นพื้นฐาน) “  เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมรับมือ…กับฤดูฝนที่กำลังจะเข้ามา โดยมอบหมายให้ บริษัท TrekkingThailandTour  บริษัทนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ นำทีมโดยทีมงานอสรพิษวิทยาภาคอีสาน ,ทีมอาสาพิทักษ์งูปากช่อง-หมูสี,ทีมอาสาพิทักษ์งูสูงเนิน และทีมงาน Nick Wildlife  มาให้ความรู้และส่งมอบขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเราต้องประสบเหตุดังกล่าว 

บรรยากาศในการฝึกอบรมเต็มไปด้วยความรู้,ความตื่นเต้น,และความสนุกสนานที่ทางวิทยากรได้นำความรู้ต่างๆมามอบให้งูต่างๆตัวแล้วตัวเล่าที่ทางทีมวิทยากรนำออกมาให้เรียนรู้กันล้วนเป็นงูที่นำมาจากบ้านเรือนประชาชนที่แจ้งมาทั้งสิ้น… ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวเมื่อพบเจองู,การควบคุมและการดำเนินการป้องกัน,การปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัดอย่างถูกวิธี และความรู้อีกหลายๆอย่างที่ทางทีมงานมามอบให้

ดำเนินการโดย นายวรุฬ  จิโนแสง ( เบียร์ ) : ประธานบริษัท TrekkingThailandTour , ที่ปรีกษาโครงการอสรพิษวิทยาภาคอีสานนายจักริน   นิลกำแหง ( อั๋น )  : ผู้ประสานงานโครงการอสรพิษวิทยาภาคอีสาน , อาสาพิทักษ์งูปากช่อง-หมูสีนายอาทิตย์  โพธิ์ย้อย ( เดียร์ )  : ครูฝึกโครงการอสรพิษวิทยาภาคอีสาน , อาสาพิทักษ์งูสูงเนินและทีมงานอสรพิษวิทยาภาคอีสาน,อาสาพิทักษ์งูปากช่อง-หมูสี ,อาสาพิทักษ์งูสูงเนิน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *