มหัศจรรย์วัดไทย

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ลงพื้นที่จัดทำฐานข้อมูลมหัศจรรย์วัดไทย ในภูมิภาคทั่วประเทศ ภายใต้โครงการศาสนสถานไทย ที่พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดพระธาตุหนองบัว และวัดสุปัฏนาราม เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในมิติศาสนา ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ครับ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *