ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี คืออะไร ให้ความคุ้มครองครบจริงหรือไม่ ?

​ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณีเป็นรูปแบบหนึ่งของประกันชีวิตที่ได้รับความสนใจจากผู้คนหลายคน เนื่องจากมอบความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตแบบครบครัน ในบทความนี้ Meprakan จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีให้ได้อ่าน ว่าเป็นอย่างไร มีความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตทุกกรณีจริงหรือไม่ และสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันแบบไหนได้บ้าง

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี คืออะไร

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี คือ ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้น ในบทความนี้ Meprakan จะอธิบายถึงประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี ว่ามีความคุ้มครองจริงหรือไม่ และมีแบบที่สามารถเลือกซื้อได้หลากหลาย เช่น แบบระยะสั้น แบบออมทรัพย์ และแบบสำหรับผู้สูงอายุ โดยแต่ละแบบจะมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป

ประกันเสียชีวิตทุกกรณีผู้สูงอายุ คืออะไร

ประกันเสียชีวิตทุกกรณีสำหรับผู้สูงอายุ คือประกันชีวิตที่มีอายุตั้งแต่ 50-70 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถให้ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุเสียชีวิตทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรง โดยไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและตรวจเช็คสุขภาพก่อนทำประกัน
​แต่การทำประกันเสียชีวิตทุกกรณีสำหรับผู้สูงอายุ จะมีเงื่อนไขและระยะเวลารอคอยก่อนที่จะได้รับการคุ้มครอง โดยส่วนใหญ่จะต้องรอเป็นเวลา 2 ปี หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกัน
​นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าประกันอีกด้วย หากทำประกันเสียชีวิตทุกกรณีสำหรับผู้สูงอายุไว้ แล้วเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในช่วง 1-2 ปีแรก ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินทุนประกันให้ทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้

ประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตทุกกรณี คุ้มครองกรณีไหนบ้าง
1.เมื่อเสียชีวิตตามธรรมชาติ
เป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรือโรคร้ายแรง
2.เมื่อเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
เป็นการเสียชีวิตจากเหตุฆาตรกรรม ถูกทำร้าย อุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุ
3.เมื่อเสียชีวิตโดยผลของกฎหมาย
เช่น การเป็นบุคคลสาบสูญ หรือศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ

ประกันชีวิตเสียชีวิตทุกกรณี มีแบบไหนบ้าง
​ประกันชีวิตตลอดชีพ หมายถึง ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้เอาประกันภัย สามารถใช้เป็นสัญญาหลักเพื่อทำประกันสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพได้ แต่มีราคาสูงกว่าประกันชีวิตระยะสั้น

​ประกันชีวิตออมทรัพย์ เป็นประกันที่บริษัทประกันตกลงจะจ่ายผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือมีชีวิตอยู่จนกว่าจะครบกำหนดสัญญา

​ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา หมายถึง ประกันชีวิตระยะสั้นที่ให้ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตภายในระยะเวลา 10 ปี, 15 ปี หรือ 20 ปี ค่าเบี้ยประกันภัยมีราคาถูกกว่าประกันชีวิตอื่น ๆ แต่ไม่มีเงินคืนและไม่มีความคุ้มครองเมื่อครบกำหนดสัญญา จึงเหมือนกับการจ่ายเบี้ยประกันภัยแบบทิ้งไว้

​ประกันชีวิตบำนาญ หมายถึง ประกันที่บริษัทตกลงจะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันในทุกปีหรือตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายในรูปแบบของเงินคืนหรือผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิต

​ถ้าใครยังมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://meprakan.com/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *