คปภ. จัดการประกวดออกแบบสื่อ ภายใต้หัวข้อ “คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย สานความเข้าใจสู่ New Gen” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจในการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ  ได้กำหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์สำนักงาน และบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเชิงรุกให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานจากเยาวชนคนรุ่นใหม่

สำนักงาน คปภ. จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมการประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง หรือพอดคาสท์ และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ หรืออินโฟกราฟิก ภายใต้หัวข้อ “คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย สานความเข้าใจสู่ New Gen” เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่และความสำคัญของ สำนักงาน คปภ. ที่ประชาชนควรทราบเพื่อประโยชน์ของผู้ทำประกันภัย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท 

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
• สื่อใช้เสียง หรือพอดคาสท์ 
• สื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ หรืออินโฟกราฟิก

คุณสมบัติผู้สมัคร 
• ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ทุกสถาบันหรือเทียบเท่า
• อายุ 18-25 ปี 
• สามารถเข้าร่วมได้แบบเดี่ยว หรือไม่เกิน 3 คนต่อทีม 
• ผู้เข้าประกวด 1 ท่านหรือ 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภท โดยจำกัดรูปแบบละไม่เกิน 2 ผลงาน

เงินรางวัล สื่อใช้เสียง หรือพอดคาสท์ 

• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
• รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล 
• รางวัลPopular Vote เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

เงินรางวัล สื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ หรืออินโฟกราฟิก 

• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
• รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล 
• รางวัลPopular Vote เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน นำโดย ดร. สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. คุณศุภกร เทพวิชัยศิลปะกุล, คุณวุฒิศักดิ์ อนรรฆพร, ผศ. ณัฐา ฉางชูโต, คุณธีรนพ หวังศิลปะคุณ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ผ่านทาง https://forms.gle/e3wWk9JuDZmxhbsR8   โดยส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. และจะประกาศผลรางวัลชนะเลิศโดยท่านเลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานฯ ในวันที่ 8 มี.ค. 2566 ผ่านทาง Facebook: PR OIC  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   Line: @oiccampus2023 ,  E-Mail: oiccampus@oic.or.th

และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เพียงคลิกลิ้งค์
https://youtu.be/Gnv8fvensao

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *