ทำบุญอุทิศส่วนกุศลครูประเสริฐและระดมความคิดมุ่งสู่สภาประชาชนแห่งชาติ

   นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานฝ่ายฆราวาส สภาประชาชนแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ ร่วมเป็นประธานการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ..เพื่อรำลึกชีวิตและภารกิจ(Life & Mission)ของนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ครบรอบมรณกรรม 28 ปี โดยร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน และร่วมกันปฏิบัติภารกิจแห่งชีวิตของท่านบรรลุความสำเร็จโดยเร็วที่สุดต่อไป ณ สำนักงานสภาประชาชนแห่งชาติ บริเวณอาคารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานฝ่ายฆราวาส สภาประชาชนแห่งชาติ กล่าวว่า วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันระลึกถึงครูประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ปีนี้ครบ 28 ปี แห่งการมรณกรรม ทางสภาประชาชนแห่งชาติจึงได้มีการจัดงานขึ้น ซึ่งครูประเสริฐเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของบ้านเราที่สำคัญมากท่านหนึ่ง โดยเฉพาะในยุคของสงครามเย็นที่เป็นการแบ่งแยกทางความคิดอย่างรุนแรงระหว่างประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ครูประเสริฐยังมีแนวคิดเรื่องของสภาประชาชนฯ ในการมีผู้แทนของทุกสายอาชีพทั่วประเทศที่จะเข้ามาบริหารประเทศในรูปแบบที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้น

“คำว่าประชาธิปไตยต้องเข้าใจก่อนคือเสียงส่วนใหญ่ เหมือนในสมัยยุคกรีก ยุคเอเธนส์ ซึ่งเป็นยุคของการเริ่มประชาธิปไตยคือเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก ถ้าเสียงส่วนใหญ่ต้องการอะไรก็ต้องได้อย่างที่ต้องการ ทั้งนี้ เมื่ออดีตยังไม่มีเทคโนโลยีต่างๆ แต่ปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นทำไมไม่ให้มีผู้แทนมากกว่า 500 คน เหมือนกับกลุ่มของสภาประชาชนแห่งชาติที่พยายามให้มีผู้แทนจำนวน 5,000 หรือ 10,000 คน ก่อนในช่วงของการส่งผ่าน โดยต้องมีผู้แทนของทุกตำบล ทุกอาชีพ ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรี เพราะทุกคนคือเจ้าของประเทศมีสิทธิมีเสียงในระบบประชาธิปไตย ทั้งหมดคือสิ่งที่ครูประเสริฐพยายามจะเสนอคำว่า สภาประชาชนแห่งชาติ มาตลอด”ผู้การฯคัมภีร์กล่าว

“อยากจะถามว่าเบื่อหรือยังกับรูปแบบการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นปัญหามาตลอด ถ้าอยากเห็นประเทศเข้าสู่รัฐสวัสดิการ อยากพักหนี้เลิกหนี้ทั้งประเทศ อยากเห็นพระพุทธศาสนาประจำชาติโดยคงความเป็นธรรมกับทุกศาสนา ลูกหลานต้องเรียนฟรี ทุกครอบครัวต้องมีที่ดิน ฯลฯ ทั้งนี้ ถ้าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงขอให้ออกมาส่งเสียงกัน เราต้องการพลังเสียงของท่านว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง”ผู้การฯ คัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *