“มีที่ มีเงิน” แหล่งเงินกู้ใหม่ดอกเบี้ยต่ำ ให้กู้สินเชื่อที่ดิน เสริมสภาพคล่องให้ประชาชนและผู้ประกอบการ

22 ธันวาคม 2565

นายอิสระ วงศ์รุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทมีที่ มีเงิน จำกัด นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารธุรกิจ  และนางสาวอังศุมาลิน ยืนบุญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนธุรกิจ ร่วมแถลงข่าวเปิดกิจการ “บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด” ณ โถงกลาง ชั้น G อาคารบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายอิสระเปิดเผยว่า บริษัท มีที่มีเงินจำกัด เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เพื่อร่วมมือกันสร้างสถาบันการเงินเพื่อสังคมที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการทุก ๆ ราย

นายอิสระ กล่าวว่า ตามที่มีการประกาศร่วมทุน จัดตั้ง “บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด” เพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก และขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ถูกลง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย สำหรับการนำที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงินในแบบจำนองหรือขายฝาก ซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มีหน่วยงานภาครัฐร่วมกันจัดตั้งบริษัทและถือหุ้นใหญ่ เป็นแหล่งเงินกู้แห่งใหม่เพื่อให้บริการสินเชื่อที่เข้าถึงได้ด้วยการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมไม่สูงเกินไป  บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด พร้อมเปิดให้บริการสินเชื่อที่ดินแล้ว โดยให้เงินกู้เสริมสภาพคล่องยามฉุกเฉินให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในยามเดือดร้อน มีความจำเป็นต้องการใช้เงินสด หรือเติมทุนหมุนเวียนกิจการที่กำลังหาเงินเสริมสภาพคล่องหรือต้องการต่อยอดธุรกิจ รวมถึงรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิมเพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ย

สำหรับสินเชื่อที่ดินนี้ มีเป้าหมายช่วยเหลือธุรกิจ SMEs เปิดรับจำนองที่ดิน และขายฝาก รีไฟแนนซ์ ให้กู้ได้ โดยบุคคลธรรมดา ในวงเงินกู้ 300,000 บาท ถึง 10 ล้านบาท และนิติบุคคล วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,000 บาท จนถึง 50 ล้านบาท โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ คิดอัตราดอกเบี้ย ปีแรก 6.99-8.99% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย MLR+ สูงสุดไม่เกิน 2.85% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR = 6.150% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี แบบลดต้น ลดดอก พร้อมปลอดชำระเงินต้นนาน 1 ปี ที่สำคัญ คือ ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ตรวจสอบรายได้ และไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน โดยตั้งเป้าหมายปี 2566 คาดว่าจะมียอดปล่อยสินเชื่อประมาณ 10,000 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือประชาชนรายย่อยและผู้ประกอบการได้ประมาณ 4,000-5,000 ราย ทั้งนี้ ได้ให้บริการนำร่องไปแล้วในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ และเตรียมให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่ ม.ค.2566 พร้อมกับมีแผนขยายบริการไปตามหัวเมืองใหญ่ทุกภูมิภาค ในต้นปี 2566 และทั่วประเทศตั้งแต่กลางปี 2566 เป็นต้นไป โดยมีสาขาของธนาคารออมสินเป็นหลักในการให้บริการ

ในโอกาสนี้ ดร.เอก์ เหลืองสะอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอรัปชั่น(ประเทศไทย) พร้อมด้วย คุณผ่องพรรณ คงพูลเพิ่ม ที่ปรึกษาสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) ร่วมมอบกะเช้าแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด อย่างเป็นทางการ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *