สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ เดินสายช่วยเหลือ เพื่อนข้าราชการครูเกษียณ ประสานหน่วยงานเกษตรในพื้นแจกพันธุ์ปลา และแม่ไก่ ส่งเสริมสร้างแหล่งอาหารอย่างยั่งยืน

นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ์การและสวัดิภาพ ครู และบุคลกรทางการศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ทาง สกสค. ได้มีการจัดทำโครงการช่วยเหลือข้าราชการครูเกษียณ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเบื้องต้นได้ประสานงานไปยังหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตร เพื่อขอพันธุ์ปลาและ แม่พันธุ์ไก่ ไข่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการครูเกษียณ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้นอกจาก มีการแจกพันธุ์ปลา และแม่พันธุ์ไก่ไข่ เพื่อเลี้ยง เพื่อให้ครูมีสภาพโภชนาการที่ดีขึ้น ยังมีการมอบเงินให้ด้วยรายละ 2,000 บาท โดยโครงการดังกล่าว ได้เริ่มเป็นปีแรก และจะมีการขยายการช่วยเหลือต่อเนื่องต่อไปด้วย

“การดำเนินการครั้งนึ้ เป็นการช่วยเหลือ เพื่อนข้าราชการครู ของกระทรวงศึกษา เพื่อให้มีความเป็นอยู่ อย่างมั่นคง หลังเกษียณราชการ โดยเป็นการดูแลกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากเกษียณ โดย สกสค. จะได้ถือโอกาสลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือน ข้าราชการ ที่ท่านเกษียณไปแล้ว ซึ่งท่านเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณครู ที่สร้างคนมาทั้งชีวิตที่เราต้องดูแลท่าน ด้วยเช่นกัน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสร้างแหล่งอาหารนี้ขึ้นมา” นายเรืองรวิศ กล่าว

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.