เชิญร่วมทอดมหากฐินสามัคคีอิ่มบุญ เพื่อสร้างมหามณฑปพุทธสิกขีปฏิมากรพระรอดหลวง และพิธียกช่อฟ้าเอก บูรณะวิหาร ณ วัดมหาวัน จ.ลำพูน

เจ้าวรเทวี ณ ลำพูน ชลวณิช คณะลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมครอบครัวญาติธรรม และนาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานฝ่ายฆราวาส สภาประชาชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมทอดมหากฐินสามัคคีอิ่มบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างมหามณฑปพุทธสิกขีปฏิมากรพระรอดหลวง และร่วมพิธียกช่อฟ้าเอก บูรณะวิหารวัดมหาวัน ทอดถวาย ณ วัดมหาวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

วัดมหาวัน (มหาวันวนาราม) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 1,399 ปี เป็นพระอารามหลวงของพระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย พระราชธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิราช แห่งกรุงละโว้ (ลพบุรี) วัดมหาวันเป็นที่ประดิษฐานพระรอดหลวง อายุมากกว่า 1,500 ปี ที่อัญเชิญมาจากกรุงละโว้ องค์พระเจดีย์บรรจุพระรอดลำพูน 1 ใน 5 พระเครื่องชุดเบญจภาคีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งถูกขุดค้นพบหลายวาระ โดยเฉพาะในสมัยเจ้าหลวงเหมพินธุไพจิตร เจ้าหลวงนครลำพูน องค์ที่ 8 ที่โปรดให้ปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ ในปี พ.ศ.2435-2445 และในสมัยเจ้าหลวงอินทยงยศโชติ เจ้าหลวงนครลำพูน องค์ที่ 9 ที่โปรดให้ปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์อีกครั้งในปี พ.ศ.2451 เชื่อกันว่า พระรอดมีความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังในด้านแคล้วคลาด ปราศจากภัยอันตรายและความวิบัติต่างๆ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม ได้ลาภผลและคงกระพันชาตรี หากใครได้มากราบไหว้บูชาพระรอดก็จะพ้นภัยอันตรายทุกสิ่งปวง พระรอดมหาวัน ถือเป็นแบบพิมพ์องค์พระรอดที่มีชื่อเสียงตราบถึงปัจจุบัน

ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกรุณาโอนเงินเข้าบัญชี “วัดมหาวัน (กองทุนสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระพุทธสิกขีปฏิมากรพระรอดหลวง)” ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 318-1-57389-1 และกรุณาแจ้งนาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ โทร.09-1555-5551 หรือ คุณภีระ ไกรแสงศรี โทร. 06-3190 -5998

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.