เปิดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “Young ทำเกษตร” 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “Young ทำเกษตร” ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 พบกับสุดยอดไอเดีย และนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เอาใจเกษตรกรรุ่นใหม่ในยุคออนไลน์ กับ IOT เกษตรอัจฉริยะและองค์ความรู้การทำเกษตรออนไลน์ จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป จุใจกับตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ของกินของใช้ส่งตรงจากสวน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี หรือรับชมภาพบรรยากาศงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้เป็นการรวบรวมแนวคิดการทำเกษตรในยุคปัจจุบันที่ผนวกกับระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการจัดการแปลงให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว พบกับ 3 เกษตรกร รุ่นใหม่ ผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ที่ตั้งใจสานต่อการเกษตรจากครอบครัว สู่การทำเกษตรที่ไม่ใช่แค่การพึ่งพาตนเองเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาต่อยอด เพื่อเป็นที่พึ่งพิงให้แก่คนในชุมชน”

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ภาคการเกษตร อาทิ การเลี้ยงไส้เดือนในแปลงผักบุฟเฟ่ต์ปุ๋ยสด ลดการจัดการแปลง เรียนรู้ระบบ IOT ตัวช่วยดูแลแปลงผัก และควบคุมอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ด และแปลงนิทรรศการโคก หนอง นาโมเดล รูปแบบการทำเกษตรประยุกต์ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม

ด้านกิจกรรมมีส่วนร่วมในเดือนนี้เปิดบูธให้ลงมือปฏิบัติกับหลักสูตรกลิ่นไม่ซ้ำ จำสูตรไม่ได้ ชวนทำยาดมสมุนไพร ตามสไตล์ของตนเอง และหลักสูตรการทำเทียนหอม ส่วนกิจกรรมเพาะ แจก แลก เปลี่ยน ยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้ อาทิ แก้วน้ำ ถุงพลาสติก มารับกล้าไม้นานาชนิดกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้เช่นเคย เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดหนักจัดเต็มตลอด 2 วัน และสามารถรับชมผ่านรูปแบบ Online ได้ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ชม ช้อป จุใจ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์ แปรรูป ต้นไม้ โดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาจัดจำหน่ายในราคามิตรภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.