มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ออกหน่วยบริการทำฟัน ดูแลสุขภาพช่องปากพระภิกษุสงฆ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้บริการทันตกรรมแก่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ออกให้บริการทันตกรรมแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชน ณ อาคาร สว. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เป็นประธานพิธีร่วมถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี พร้อมกับ นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ทพญ.สุปราณี ดาโลดม หัวหน้างานสนับสนุนหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ และนางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยมีทีมอาจารย์ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ อาสาสมัครจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปาก เอกซเรย์ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันและผ่าฟันคุด ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์เข้ารับบริการทั้งหมด 4 วัด ได้แก่ 1. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2. วัดสามพระยา 3. วัดตรีทศเทพ 4. วัดชนะสงคราม

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเป้าหมายการออกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แด่พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 800 รูป ซึ่งมีกำหนดการออกให้บริการอีก 3 วัด คือ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดปากน้ำ และวัดหงส์รัตนาราม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.