“ชาตรี” นายกสมาคมสื่อฯ ประธานรุ่นที่ 13 จัดชุดใหญ่ วปอ.ฟาดแข้งกับ ป.เอกราม

นายชาตรี ทิพยเจือจุน (คนซ้าย)
นายกสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

นายชาตรี ทิพยเจือจุน ประธานรุ่นที่ 13 ปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายกสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีม VIP วปอ. กับ ทีม VIP Ph.D.(Politics) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยทีม VIP Ph.D.(Politics) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมี พลเอก ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน , ผศ.ดร.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ , รศ. ดร. สุรพล ราชภัณฑารักษ์ และทีม VIP วปอ. โดยมี นายถิรชัย วุฒิธรรม , พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท , พลโท นักรบ บุญบัวทอง และได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทห​ารอากาศ เยี่ยมชมการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอล ธูปะเตมีย์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ต.ค.65 ที่ผ่านมา

นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกล่าวเปิดงานฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีม VIP วปอ. กับ ทีม VIP Ph.D.(Politics) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ครั้งที่ 1) จุดเริ่มต้นโครงการ โดย พลตรี อภิชัย วิไลเนตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ท่านได้ให้แนวคิดเรื่องนี้ และได้ประสานกับทาง วปอ. ซึ่งมี พลโท นักรบ บุญบัวทอง เป็นผู้รับประสานงานทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง วปอ. กับ Ph.D.(Politics) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อส่งเสริมให้ได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นกิจกรรมนำร่องสู่สังคมที่ดี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.