สังสรรค์ นธป.3

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานสภาประชาชนแห่งชาติร่วมงาน นธป.3 Private Dinner ณ ห้องStudio R6 ชั้น 4 โรงแรมRENAISSANCE ซึ่งภายในงานมีเพื่อนร่วม นธป. เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เช่น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร, พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา, นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองประธานวุฒิสภา เป็นต้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.