PEA เปิดพื้นที่ “ประกวดภาพถ่าย” มุ่งมั่นสะท้อนภารกิจผ่านเลนส์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดการประกวดภาพถ่าย PEA Photo Challenge Campaign 2021 ภายใต้แนวคิด Brightness for Life Quality เพื่อส่งเสริมและสื่อสารแบรนด์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และสร้างพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายให้กับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท เปิดรับผู้สมัคร 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทนักเรียน-นักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี 2.ประเภทผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง PEA และ 3. ประเภทประชาชนทั่วไป ภายใต้หัวข้อที่กำหนด 5 หัวข้อ ได้แก่

1.PEA สว่างไสวทั่วไทย – เสาและสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสู่อาคาร บ้านเรือน และยังถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของการไฟฟ้า รวมไปถึงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้เรียบร้อยขึ้น และช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบไฟฟ้า

2.PEA ใส่ใจบริการ – ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา PEA มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้ามีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ให้กับภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ด้วยประสบการณ์และเทคนิคจากทีมงานบุคลากรมืออาชีพ

3.สว่างทั่วไทย เที่ยวไปทั่วทิศกับ PEA – บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ จุดชมวิวทัศนียภาพต่าง ๆ และ ภาพบรรยากาศของเมืองที่ได้รับการนำสายไฟลงดินเรียบร้อยแล้ว ในบรรยากาศช่วงเย็นถึงค่ำ ให้เห็นแสงไฟจากไฟฟ้าที่ส่องสว่าง

4.PEA พร้อมเคียงข้างคุณ – นอกเหนือจากการให้บริการด้านไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการแบบถาวร เช่น โครงการสร้างฝายทดน้ำ โครงการปลูกป่า หรือโครงการช่วยเหลือแบบบเฉพาะกิจ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ หรือแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบัน

5.PEA สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย – ชุดภาพถ่ายเชิงสารคดี เพื่อสะท้อนถึงมุมมอง และทัศนคติของผู้เข้าประกวด ที่มีต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไม่ว่าในในมุมมองในด้านสินทรัพย์ ด้านการให้บริการ หรือโครงการต่างๆ ผ่านชุดภาพที่เรียบเรียงเป็นเรื่องราวในแบบฉบับของผู้เข้าประกวดเอง จำนวน 5 ภาพ พร้อมบทความบรรยาย ไม่เกิน 500 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4

โดยมีการเปิดรับสมัครและให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวดกว่า 330 คน มีภาพส่งเข้าประกวดกว่า 3,400 ภาพ และได้มีการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยสามารถรับชมรายละเอียดโครงการ ผลการประกวด และชมภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดได้ที่ www.peaphotochallenge.com

ทั้งนี้ สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ทาง www.pea.co.th และ Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

คลิกชมผลงานผู้ได้รับรางวัลใน E-book ได้ที่นี่ https://readyebook.com/ebook/PEABook/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *