กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
https://fb.watch/c-_x824R7

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.