แถลงข่าว/สัมมนา “พลิกเมือง ด้วย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่ ขุมกำลังขับเคลื่อนประเทศไทย” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศลกรุงเทพ 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดทลางและขนาดย่อม หรือ ISMED จัดแถลงข่าวและสัมมนา “พลิกเมือง ด้วย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่ ขุมกำลังขับเคลื่อนประเทศไทย” โดยกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากISMED ภายใต้กำกับของ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ศึกษาและค้นหา เครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่และมอง ฉากทัศน์ที่ประเทศไทยจะสามารถสร้างการเจริญเติบโต และมีความเป็นไปได้ แนวโน้มไปทิศทางใด  ได้จัดทำ “บทสรุปแนวทางการเติบโตของธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม่” เพื่อให้ภาคธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับทิศทางใหม่นี้ นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมเสริมความแกร่ง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ttb) ที่จะร่วมพัฒนาบ่มเพาะศักยภาพ SMEs และสนับสนุน ส่งเสริมด้วยการเงิน โมเดลการเติบโตในเศรษฐกิจตัวใหม่ การมองน่านน้ำแห่งโอกาสใหม่ๆ     ของปี 2022

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน พร้อมกล่าวนำการสัมมนาในหัวข้อ ทิศทางของกระทรวงอุตสาหกรรม และการขับเคลื่อน SME ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายสำคัญในหัวข้อ ISMED Next : ทิศทางและภารกิจของ ISMED ในยุคต่อไป” โดย นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อด้วยไฮไลต์กับการเสวนาหัวข้อ “Power up SMEs towards Next Boom” โดย Biz Leaders หลายมุมมอง ได้แก่ นายเสนธิป ศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต (ttb), ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อดีตรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นางศิริญา เทพเจริญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน), นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินเสวนาโดย ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศและการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากนั้น นายปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขึ้นกล่าวในหัวข้อ Re-Design Business in Six new economies ปิดท้ายด้วยการลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ttb) เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป ท่ามกลางสักขีพยานทั้งออนไซต์และรับชมผ่านออนไลน์ 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับฟังพร้อมกันได้ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 – 16:00 น. ผ่านระบบ Zoom และ FB Live ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เพจ FB: ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , เว็บไซต์ www.ismed.or.th หรือ Line official account : @ismed สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-105-4778 ต่อ 8000, 086-753-4967 E-mail: kanokwan_r@ismed.or.th

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.